چهارشنبه، فروردین ۱۸، ۱۳۸۹

آقازاده های دانه درشت در اقتصاد رانتی


آقازاده های دانه درشت در اقتصاد رانتی

زینت میرهاشمی

دانه درشتها و آقازاده ها کسانی هستند که به واسطه ارتباط تنگاتنگ با بخش بالایی هرم قدرت تبدیل به باندهای مافیایی و دزدان و چپاولگران شده اند. هر چند گاه، در اختلافهای درونی بین پایوران رژیم، برخی از این دانه درشتها اسمشان رو می شود. ولی به دلیل جایگاهشان از محاکمه و مجازات خلاصی می یابند. روز سه شنبه یکی از نمایندگان مجلس، تعدادی از دانه درشتها را افشا کرد.

الیاس نادران، گفت؛ معاون اول احمدی نژاد در «شبکه فساد اقتصادی خیابان فاطمی» نقش محوری داشته است. وی اعلام کرد که همه اعضای این باند فساد اقتصادی مانند جابر ابدالی، الیاس محمدی، مسعودی و ... همه دستگیر شده اند و رحیمی، معاون احمدی نژاد به دلیل جایگاهش دستگیر نشده است.

پس از برآمد احمدی نژاد و تشکیل دولت پاسداران، نقش رانت خواران حکومتی و دانه درشتها در اقتصاد شبه دولتی بیشتر شده است. این در حالی است که احمدی نژاد یکی از شعارهای فریبکارانه اش مبارزه با فساد اقتصادی بود. این که چه کسی از این جعبه دروغ احمدی نژاد به عنوان فاسد درآید بستگی به دور و نزدیکی اش به حکومت و تاریخ مصرفش دارد. این خانه از پای بست ویران است. با شکل گیری اقتصاد شبه دولتی و شبکه رانت خواران حکومتی و تیدیل مالکیت دولتی به شبه دولتی به جای خصوصی، همراه با قدرت گرفتن سپاه پاسدارن در اقتصاد و سیاست، اقتصاد ایران چه در زمینه صنعت و چه تجارت در گرداب بحران و نیستی گرفتار شده است. بر همین راستا برای بهبود اقتصاد سراسر بحرانی فعلی باید منبع فساد و تباهی یعنی نظام جمهوری اسلامی ویران شود.

سازمان جهانی شفافیت در پایان سال 2009 اقتصاد ایران را بیشتر از سالهای گذشته فاسد اعلام کرد. گزارش این سازمان، جایگاه ایران را از نظر فساد مدیریت و اداری در پایین ترین رتبه جدول شفافیت قرار داده است.