یکشنبه، فروردین ۱۵، ۱۳۸۹

خبرگزارى فرانسه: برملا شدن يك معامله مخفيانه رژيم ايران براى قاچاق تجهيزات هستهيى

خبرگزارى فرانسه:
برملا شدن يك معامله مخفيانه رژيم ايران براى قاچاق تجهيزات هستهيى

تلاشهاي رژيم آخوندي براي كسب بمب اتمي
تلاشهاي رژيم آخوندي براي كسب بمب اتمي

گوشه ديگرى از تلاشهاى رژيم آخوندى براى قاچاق تجهيزات هستهيى برملا شد

آژانس بينالمللى انرژى اتمى و آژانسهاى اطلاعاتى كشورهاى غربى اعلام كردند يك شركت رژيم ايران به نام «جاودان مهر طوس (Javedan Mehr Toos) دستگاههاى سوپاپ و خلاء سنجهاى مهم را كه براى غنىسازى اورانيوم بهكار مىروند به دست آورده است.

به گزارش آژانس، اين موضوع در روز 14ژانويه امسال فاش شد، هنگامى كه آژانس بينالمللى انرژى اتمى ايميلى دريافت كرد كه در آن نوشته شده بود: شرکت ايرانى ”جاودان مهرطوس“ ، سوپاپ ها و فشار سنجهاى دستگاههاى غنىسازى اورانيوم را از طريق شر کت ”ويکاس کومار تَلوار“ وارد كرده است. اين شركت نماينده گروه چينى ”ژيجيانگ اوهاى“ است.

رژيم آخوندى شرکت ”جاودان مهرطوس“ را تحت عنوان شرکت سهامى خاص خدمات مهندسى در خراسان رضوى ثبت كرده است.
يکى از بازرسان كه در جريان تحقيقات آژانس بينالمللى انرژى اتمى درباره اين پرونده قاچاق قراردارد مىگويد: رژيم ايران طى دوسال گذشته حدود ده بار براى دستيابى به سوپاپها و دريچههاى دستگاههاى غنىسازى اورانيوم تلاش کرده است.
اين سخت افزار ويژه توسط يك شركت فرانسوى توليد شده و تا ماه دسامبر به شركت صنعتى تيكو اينترناسيونال آمريكا (US industrial conglomerate Tyco International) تعلق داشته است.
قاچاق اين نوع تجهيزات به ايران نقض قطعنامه‌هاى شوراى امنيت سازمان مللمتحد است.