سه‌شنبه، فروردین ۲۴، ۱۳۸۹

چين و آمريكا بر همكارى درباره تحريم رژيم ايران توافق كردند

چين و آمريكا بر همكارى درباره تحريم رژيم ايران توافق كردند

هوچين تاو و باراك اوباما
هوچين تاو و باراك اوباما

رؤساى جمهورى آمريكا و چين پس از 90دقيقه گفتگو توافق كردند هيأتهاى دو كشور در سازمان مللمتحد بر سر قطعنامه تحريمها عليه رژيم ايران با يكديگر كار كنند.

تلويزيون سى.ان.ان گفت: موضوعى كه بحث اصلى اجلاس را تحت الشعاع قرار داده موضوع رژيم ايران است. رئيسجمهور آمريكا باراك اوباما حدود يك ساعت و نيم با رئيسجمهورچين فوجين تاو، گفتگو كردهاند و رژيم ايران قطعاً اصلىترين موضوعى بوده كه در مورد آن صحبت كردهاند، جف بادر (Jeff Bader)، از شوراى امنيت ملى آمريكا گفت: چين همان اهدافى را دارد كه ايالات متحده در رابطه با منع تكثير در رابطه با رژيم ايران دارد.

سى.ان.ان افزود: ما بيانيهاى از طرف چين داشتيم كه بهطرز جالبى داراى همان لحن بود و گفته بود، چين و آمريكا داراى اهداف كلى مشابه در رابطه با رژيم ايران و موضوع هستهيى آن مىباشند.

خبرگزارى فرانسه نيز با عنوان ”آمريكا و چين توافق كردند به تلاش بر سر تحريمهاى سازمان ملل بپيوندند“ نوشت: جف بادر (Jeff Bader)، مقام ارشد دولت اوباما كه در شوراى امنيت ملى مسئول آسياى شرقى است، گفت: ”آنها آماده كار با ما هستند“ . وى افزود: ”دو رئيسجمهور توافق كردند كه دو هيأت بايد بر سر تحريمها با هم كار كنند“ .