جمعه، فروردین ۲۷، ۱۳۸۹

كاترين اشتون: رژيم ايران چالش شماره يك امنيت جهانى است

كاترين اشتون: رژيم ايران چالش شماره يك امنيت جهانى است

كاترين اشتون رئيس سياست خارجى اتحاديه اروپا
كاترين اشتون رئيس سياست خارجى اتحاديه اروپا

كاترين اشتون رئيس سياست خارجى اتحاديه اروپا، در ديدار با رئيسجمهور فرانسه، رژيم ايران چالش شماره يك براى امنيت جهانى خواند

خبرگزارى فرانسه درباره اين ديدار گفت: نيكلا ساركوزى رئيسجمهور فرانسه موضوع رژيم ايران را با كاترين اشتون رئيس سياست خارجى اتحاديه اروپا مورد گفتگو قرار داد. يك منبع در كاخ اليزه بعد از اين ملاقات گفت، كاترين اشتون رژيم ايران را ”چالش شماره يك امروز، براى امنيت جهانى“ ناميد.… ساركوزى ”حمايت كامل“ فرانسه را از اشتون، به او اعلام كرد.

هم‌چنين برنارد والرو سخنگو وزارتخارجه فرانسه از فرار رژيم ايران از مذاكرات اتمى خبر داد و گفت: ”تا كنون ما بهجاى گفتگو، بيشتر شاهد سخنرانى يك طرفه و خطابه يك جانبه بودهايم“ .

خبرگزارى فرانسه گفت: فرانسه بدينوسيله در حاليكه قدرتهاى جهانى در تلاش براى اعمال تحريمهاى جديد عليه رژيم ايران هستند؛ فشار روى اين رژيم را افزايش داد.