چهارشنبه، اردیبهشت ۰۸، ۱۳۸۹

ساركوزى در پكن: زمان اعمال تحريمهاى جديد عليه رژيم ايران نزديك است

ساركوزى در پكن: زمان اعمال تحريمهاى جديد عليه رژيم ايران نزديك است

نيكلا ساركوزي
نيكلا ساركوزي

نيكلا سركوزى، رئيسجمهور فرانسه، در کنفرانس مطبوعاتى با همتاى چينى خود در پكن گفت: مذاكره با رژيم ايران بر سر برنامه اتمىاش سازنده نبوده و زمان اعمال تحريمها عليه اين رژيم نزديک است.

وى افزود: ”ما خواهان آن هستيم كه در فرصت مناسب و همراه با يكديگر اين مسأله مورد بحث قرار گيرد ولى اگر مذاكرا با شكست روبهرو شود، تنها بايد از حربه تحريم استفاده كنيم“ .

ريس جمهور فرانسه گفت به همتاى چينى خود گفته است كه حركت رژيم ايران به سوى ”تسليحات هستهيى“ مىتواند ثبات جهان را برهم زند.