پنجشنبه، فروردین ۱۲، ۱۳۸۹

نشاط جشن سیزده بدر گوارای برپای دارندگان آن


فراسوی خبر ... آدینه 13 فروردین

نشاط جشن سیزده بدر گوارای برپای دارندگان آن

جعفر پویه

امروز سیزده بدر، روز پاسداشت طبیعت، جشن گرامیداشت سرسبزی و رویش گلهای بهاری است. سیزده بدر آخرین مرحله از سلسله جشنهای بهاری است که با چهارشنبه سوری آغاز می شود. پایکوبی و شادی با شعله های فروزان آتشی که غمها و رنجهای سال کهنه را می سوزاند، شروع می شود، روز عید به اوج خود می رسد و در سیزده بدر آخرین مرحله جشنهای بهاری پایان می یابد. مردمی که همراه با نو شدن سال و شروع فصل رویش و سرزندگی تمام همت خویش را به کار می گیرند تا هرچه با شکوه تر این آیینهای ملی و زیبا را برگزار کنند، در روز سیزده بدر به دامن صحرا پناه می برند و با رقص و پایکوبی در نزدیکی با آب روان همچون نماد جاری نور و روشنایی این روز را گرامی می دارند و برگزار می کنند.
اما رژیم جمهوری اسلامی شادی مردم را برنمی تابد زیرا رژیم ستایشگران مرگ و عزا و ماتم است. تباه گران شادی و نشاط تحت عناوین مختلف با جشنهای مردم مخالفت می کنند و تا آنجا پیش می روند که با صدور فتوای دینی سعی به نهی و باز داشتن مردم از برپایی این جشنهای ملی می کنند. شادی همچون عملی زشت و نا پسند از سوی دم و دستگاه ملایان حاکم تبلیغ می گردد زیرا آنان از گردهم آمدن مردم برای برگزاری این جشنها هراس دارند. آنها می دانند مردمی سرزنده و شاداب بهتر می توانند با یکدیگر کنار بیایند و در روزهایی همچون سیزده بدر در همدستی ای ستایش انگیز به نشاط برخیزند و دستگاه روضه خوانان و ستایشگران مرگ را به چالش بگیرند. به همین دلیل برگزاری هر جشن و یا مراسم ملی و مردمی که با شادی و پایکوبی همراه باشد از نظر رژیم شادی ستیز تهدیدی امنیتی برآورد می شود و برپای دارندگان آن را همچون کسانی که علیه حکومت سیاهی و تباهی اقدام کرده اند، می داند.
اگر فتوای ولی فقیه رژیم در نهی چهارشنبه سوری در آتشهای برافروخته شده توسط مردم سوخت، هرگونه سعی و تلاش آن برای جلوگیری از جشن سیزده بدر نیز همراه سبزه های نوروزی به جویهای آب ریخته خواهد و پشیزی ارزش نخواهد داشت.
برگزاری جشن و شادی، همدستی و همگرایی مردم برای برپای داشتن جشنهای آیینی در ستایش شادی همچون آنتی تز رژیم مرگ و سیاهی و تباهی عمل خواهد کرد. منهای اینکه جشن سیزده بدر یکی از جشنهای زیبای ایرانی برای نزدیکی به طبیعت و برپایی شادی و پایکوبی در فضای باز در آخرین مرحله جشنهای بهاری است اما رژیمی که مردم را سیه پوش، غمگین و ماتم زده می خواهد تا بساط روضه خوانها و ستایشگران مرگ و عزا را گسترش دهد، با برپایی این جشنها منکوب خواهد شد و دختران و پسران شاد و سرزنده همچون میخی در چشم آنها فرو خواهند رفت.
سیزده بدر روز نزدیکی به طبیعت و همزیستی با سبزه و درخت و گل در کنار آبهای روان است. جشن شادی مردمانی است که سال جدید را به امید روزهای بهتر به پایکوبی و نشاط برخواسته اند تا امیدوار تر و سرزنده تر به مبارزه با مشکلات و سختیهای پیش رو بپردازند.
جشن سیزده بدر و شادی و نشاط آن بر برپای دارندگان روز ستایش از طبیعت گوارا باد!