پنجشنبه، فروردین ۱۲، ۱۳۸۹

ايرانيان آزاده، همزمان با اجلاس وزراى خارجه جى هشت، دست به تظاهرات زدند

-
ايرانيان آزاده، همزمان با اجلاس وزراى خارجه جى هشت، دست به تظاهرات زدند

تظاهرات حاميان مقاومت در تورنتوي كانادا- آرشيو
تظاهرات حاميان مقاومت در تورنتوي كانادا- آرشيو

همزمان با برگزارى اجلاس وزراى خارجه جى8، تظاهراتى توسط ايرانيان آزاده و حاميان مقاومت ايران در كانادا برگزار گرديد.
هموطنان در اين تظاهرات خواهان اجراى تحريمهاى شديد عليه رژيم آخوندى و قطع روابط اقتصادى و ديپلوماتيك دولتها با آن شدند.

اين تظاهرات توسط خبرگزارى و تلويزيون رويتر، تلويزيون سى.بى.سى و تلويزيون كانال آن منعكس شد.
تلويزيون رويتر با دوتن از دستاندركاران تظاهرات مصاحبه كرد.