چهارشنبه، بهمن ۰۹، ۱۳۸۷

مریم رجوی: اوباما باید نام مجاهدین را از لیست تروریستی خارج كند

مریم رجوی: اوباما باید نام مجاهدین را از لیست تروریستی خارج كند
12:21:23 PM 1387/11/9
AP
AP

تلویزیون آسوشیتدپرس: خانم مریم رجوی، پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران، به خبرنگاران گفت: ”امروز یك روز تاریخی و استثنایی براى مردم ایران، براى جنبش مقاومت در ایران و همچنین براى تاریخ اروپاست.

آقای اوباما باید نام مجاهدین را از لیست تروریستی خارج كند، زیرا این نامگذاری بهخاطر یك همدستی سیاسی با رژیم ملاها بوده است. آمریكا اگر میخواهد در كنار مردم ایران قرار گیرد، باید به خواسته مردم ایران كه خواستار مقاومت در برابر دیكتاتوری مذهبی هستند، احترام بگذارد. به همین خاطر من خوشبین هستم، زیرا به رغم تمامی مسائل، سیاست آمریكا بر اساس تغییر بنا شده است.“.