چهارشنبه، بهمن ۰۹، ۱۳۸۷

برگزارى كنفرانس مطبوعاتی كمیته اروپایی درجستجوی عدالت با حضور رئیسجمهور برگزیده مقاومت

برگزارى كنفرانس مطبوعاتی كمیته اروپایی درجستجوی عدالت با حضور رئیسجمهور برگزیده مقاومت
12:01:37 PM 1387/11/9
كنفرانس مطبوعاتي  خانم رجوي در بروكسل
كنفرانس مطبوعاتي خانم رجوي در بروكسل

درپی حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران ازلیست تروریستی‌ ، یك كنفرانس مطبوعاتی ازسوی كمیته اروپایی درجستجوی عدالت با حضور رئیسجمهور برگزیده مقاومت در مركز مطبوعاتی اتحادیه اروپا در بروكسل برگزار شد. ریاست این كنفرانس را دكترالخو ویدال كوادراس نایب رئیس پارلمان اروپا و استراون استیونسون نایب رئیس گروه احزاب مردم و احزاب دموكرات مسیحی كه بزرگترین گروه پارلمانی است‌ ، برعهده داشتند و شماری از برجستهترین حقوقدانان و نمایندگان پارلمانها ازكشورهای مختلف اروپا شركت و سخنرانی كردند
خانم مریم رجوی در این كنفرانس مطبوعاتی گفت: ‌
سرانجام عدالت پیروز شد.
اتحادیه اروپا به حكومت قانون تسلیم شد.
برچسب ظالمانه تروریسم از مجاهدین برداشته شد.
كارزار هفت ساله سیاسی و حقوقی پارلمانترها‌ ، حقوقدانان و مقاومت ایران به نتیجه رسید.
یك مانع بزرگ در برابر تغییر در ایران و استقرار دمكراسی در ایران برداشته شده است
این لحظه كم نظیری در تاریخ اروپاست.
پیروزی قانون بر منافع حقیر اقتصادی‌ ، و پیروزی عدالت بر مماشات با فاشیسم مذهبی.

متن کامل