جمعه، بهمن ۰۴، ۱۳۸۷

ما استوار ایستادهایم، … رژیم آخوندی رفتنی است

ما استوار ایستادهایم، … رژیم آخوندی رفتنی است
11:47:34 AM 1387/11/4
گردهمايي مقاومت ايران در پاريس ـ آرشيو
گردهمايي مقاومت ايران در پاريس ـ آرشيو

در ششمین تظاهرات اعتراضی هموطنانمان در پاریس، هموطنان شركت كننده و سخنرانان از دولت فرانسه و اتحادیه اروپا خواستند به سیاست مماشات با رژیم آخوندی كه نمود بارز آن گذاشتن نام مجاهدین در لیست تروریستی است، خاتمه دهد

مهدی ابریشمچی مسئول كمیسیون صلح شورای ملی مقاومت گفت:
«ما امروز اینجا جمع شدهایم كه به دنیا و مخصوصاً دولت فرانسه بگوییم ما استوار ایستادهایم و از جایمان تكان نمیخوریم. كسی كه باید تكان بخورد رژیم آخوندی است. رژیمی كه رفتنی است.

مهدی ابریشمچی خطاب به شورای وزیران اروپا افزود:
شما هم كه گوشهایتان به قانون و حق و عدالت بسته است مجبور هستید به عدالت تن دهید. نام مجاهدین از لیست تروریستی خارج شده است و شما نمیتوانید این حقانیت را نادیده بگیرید.

دكتر محمدعلی شیخی، مسئول كمیسیون دانشگاهها در
شورای ملی مقاومت گفت: این ششمین هفته است كه تظاهرات ما در پاریس برگزار مىشود. همزمان با ما در بسیاری از شهرهاى دیگر اروپایی تظاهرات ایرانیان در جریان است. ما در راه آزادی مردممان ایستادهایم.

ما فرزندان همان مادران 80سالهای هستیم كه همین چند روز پیش دستگیر شدهاند و الان در بند209 زندان اوین زیر شكنجه قرار دارند. به شما میگوییم كه شما با این مماشات با رژیم در تمام كشتارهای رژیم دست دارید و شریك آنها هستید. آقایان فراموش نكنید دولت قبلی فرانسه، كه آن همه توطئه علیه مقاومت ایران كرد، رفت و چه كسی به آن افتخار میكند؟

پاسكال تراس نماینده مجلس ملی فرانسه و رئیس شورای شهر استان آردش گفت:
من سالهاست كه در كنار شما هستم و از شما حمایت میكنم. به خوبی میدانم كه مردم ایران زیر ضرب دیكتاتوری ملاها قرار دارند. میدانم كه دموكراسی در ایران زیر فشار قرار دارد من از شما دفاع میكنم زیرا فرانسه كشور حقوقبشر است باید به شما این امكان را داد كه از حقوقتان دفاع كنید ولی تا نام شما در لیست تروریستی است، به شما این اجازه داده نمىشود. به همین دلیل باید از لیست خارج شوید.

در ادامه تظاهرات پاریس شاعر مبارز آقای رحمان كریمی ضمن درود بهپایداران شهر اشرف قطعه شعر زیبایی از سرودههای خود را با عنوان دیوبانان خواند.

سید احمد غزالی نخست وزیر سابق الجزایر گفت: این روزها باز هم حرفهایی از گوشه و كنار می شنویم كه گویا تلاشهایی در كار است تا نام مجاهدین از لیست حذف نشود. اما من باید بگویم شما تنها نیستید هر روز تعداد بیشتری از شما حمایت میكنند. هرروز در بین سیاستمداران و حقوقدانان دوستان جدیدی پیدا میكنید در نتیجه باید به این كار ادامه دهید. تا این كه دولت فرانسه بپذیرد كه حق با شما است

حمید رضا طاهرزاده هنرمند عضو شورای ملی مقاومت با اشاره به مماشاتگران با رژیم آخوندی گفت: آنها كسانی هستند كه حتی بهحكم دادگاههای خود هم تن نمیدهند دموكراسی و آزادی را در پیش پای آخوندهای خونریز و سفاك قربانی میكنند. اما شما هرگز نخواهید توانست مانع تحقق آزادی در ایران شوید. یك خلق بهپاخاسته با مقاومتی شكوهمند براى تحقق آزادی و حقوقبشر به پیش می تازد. بهتر است كه بیش از این آبروی خودتان را نبرید.

در تظاهرات پاریس محمدرضا روحانی، مسئول كمیسیون امور ملیتها در شورای ملی مقاومت گفت:
«حساب مردم و دولتها را نباید یكی كرد. حساب اینها از هم جداست. دولتمردانی بودهاند كه دست رژیم آخوندی را باز گذاشته و رسماًًًًًًً به آنها جواز ترور ما را حتی در خارج كشور دادند، حساب اینها جداست. ولی ما در كشور امیل زولاها هستیم در كشور ویكتورهوگوها و دوگلها و سیمون دو بوارها.

این كشور متعلق به مردمی است كه اجازه میدهند مبارزه علیه دیكتاتوری ادامه پیدا كند. ما به دولتمردان فرانسوی میگوییم ما رژیم شاه را سرنگون كردیم. بیستو چند سال است كه داریم با آخوندها هم مبارزه میكنیم بنابراین شما نمیتوانید مانع ما بشوید.


آخرین سخنران تظاهرات هموطنانمان در فرانسه، خانم ملیحه حسینی از هواداران مقاومت در فرانسه گفت: ما تا به نتیجه رسیدن این كارزار بزرگ انسانی و تا احقاق حقوق كامل سازمان مجاهدین خلق ایران به اعتراضهاى خود ادامه خواهیم داد.