جمعه، دی ۲۷، ۱۳۸۷

رئیسجمهور فرانسه: برنامه غنیسازی اورانیوم رژیم ایران هیچ هدف غیرنظامی ندارد

رئیسجمهور فرانسه: برنامه غنیسازی اورانیوم رژیم ایران هیچ هدف غیرنظامی ندارد
11:45:12 AM 1387/10/27
نيكلا ساركوزي
نيكلا ساركوزي

رئیسجمهور فرانسه تصریح كرد برنامه غنیسازی اورانیوم رژیم ایران هیچ هدف غیرنظامی ندارد و این رژیم را به سمت یك رویارویی خطرناك با جامعه بينالمللى سوق میدهد.
نیكولا ساركوزی به دیپلوماتهای مستقر در پاریس گفت: آژانس بينالمللى انرژی اتمیبر روند نگران كننده برنامه غنیسازی اتمی رژیم ایران، كه هركس میداند هدف غیرنظامی ندارد تأكید می‌كند‌ .
خبرگزاری فرانسه گفت: ساركوزی بهعنوان بخشی از سخنرانی سالانه خود درباره سیاست خارجی اخطار كرد: ”لحظهیی فرا خواهد رسید كه سران رژیم ایران باید تصمیم بگیرند یا به یك درگیری جدی با جامعه جهانی دامن بزنند‌، یا آنطور كه فرانسه خواهان آن است به توافقی در روند گفتگوهای 5ساله دست یابند.