پنجشنبه، دی ۲۶، ۱۳۸۷

شخصیتهای فرانسوی، نسبت به باقى ماندن نام مجاهدین در لیست تروریستى اعتراض كردند


شخصیتهای فرانسوی، نسبت به باقى ماندن نام مجاهدین در لیست تروریستى اعتراض كردند
11:52:07 AM 1387/10/25
تظاهرات حاميان مقاومت در فرانسه - آرشيو
تظاهرات حاميان مقاومت در فرانسه - آرشيو

شماری از شخصیتهای روشنفكر فرانسوی شامل نویسندگان، شعرا و هنرمندان این كشور در یك كنفرانس مطبوعاتی كه در پاریس برگزار شد، بهسرپیچی اتحادیه اروپا از اجرای احكام دادگاه عدالت مبنی برحذف نام مجاهدین ازلیست ترویستی و اقدامهاى دولت فرانسه دراین زمینه، اعتراض كردند.

خانم اودیل شورتز فاورا، رئیس مشترك سازمان فاستی از سازمانهای معروف مدافع حقوق پناهندگی در فرانسه، جلسه را با توضیح علت حمایت روشنفكران از مقاومت ایران شروع كرد. وی با یادآوری وقایع 17ژوئن 2003 گفت روز 4دسامبر دادگاه لوگزامبورگ دست رد به سینه شورای وزیران و بخصوص فرانسه زد. این سومین موضع از این دست براى وادار كردن شورای وزیران به تن دادن بهحكم دادگاه لوكزامبورگ بود. اینك باید سؤال كرد كه دولت فرانسه به چه علت تعلل میكند و چرا به همدستی با یك دیكتاتوری قرون وسطایی ادامه میدهد؟ اگر تروریسمی در كار باشد، نه در اردوگاه مقاومت، بلكه در بین كسانی گشت كه هر روز مردم را در خیابانهای ایران بهدار میكشند، باید به دنبال آن بود.
خبر مهم در سايت سازمان مجاهدين خلق ايران