پنجشنبه، بهمن ۰۳، ۱۳۸۷

سازمان عفو بينالملل، تخريب گورستان خاوران را محكوم كرد

سازمان عفو بينالملل، تخريب گورستان خاوران را محكوم كرد
11:05:10 AM 1387/11/2
مزار شهيدان قتل عام شده -خاوران
مزار شهيدان قتل عام شده -خاوران

سازمان عفو بینالملل با صدور اطلاعیهیی، تخریب گورستان خاوران محل گورجمعی زندانیان مجاهد و مبارز قتل عام شده در سال1367 توسط رژیم ایران را محكوم كرد و خواستار اعزام گزارشگر ویژه حقوقبشر سازمان ملل براى بازدید از این محل شد.

در این اطلاعیه آمده است: گورستان خاوران باید براى تحقیقات مستقل درباره قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷حفظ شود اما مقامهاى رژیم ایران می کوشند با تخریب این گورها، شواهد و اسنادی را که ممکن است در تحقیقات مستقل بکار رود، از میان ببرند.

عفو بینالملل از رژیم ایران خواست تخریب این گورستان را متوقف كند.

خاطر نشان مىشود دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران روز 29دیماه، با صدور اطلاعیهیی اعلام كرد: رژیم آخوندی تحت عنوان «پروژه پارك كردن خاوران» اقدام به تخریب گورستان خاوران مهمترین سند باقیمانده از قتل عام جنایتكارانه سال 1367 كرده است. تا به این وسیله مهمترین سند باقیمانده از قتل عام جنایتكارانه بالغ بر 30هزار زندانی سیاسی در سال 67 را از بین ببرد.

مقاومت ایران از كلیه مجامع بينالمللى، بویژه كمیسیر عالی حقوقبشر و خانوادههای قتل عام شدگان 1367 را به محكوم كردن این اقدام رژیم آخوندی فرا خواند و خواستار آن شد كه با اقدامهاى فوری لازم الاجرا از انهدام گورستان خاوران جلوگیری بهعمل آورده و هیئتی را جهت مشخص كردن اسامی و محل دفن قربانیان به ایران اعزام نمایند.