سه‌شنبه، دی ۱۷، ۱۳۸۷

اولین كنگره بینالمللى زاپاتیستها در مكزيك برگزار مىشود

اولین كنگره بینالمللى زاپاتیستها در مكزيك برگزار مىشود
11:37:02 AM 1387/10/16
به گزارش خبرگزاری رویتر، فعالان سیاسی، اجتماعی، محققان و همچنین شماری از رهبران جنبشهای سیاسی از سراسر جهان در مكزیك گردآمدند تا اولین كنگره بینالمللى زاپاتیستها را برگزار كنند. آنان از روز دوم ژانویه در مركز استان چیاپاس در مكزیك گرد آمدهاند.

هدف از برگزاری این كنگره، تبادل نظر پیرامون مسائل و مشكلات جهانی توصیف شده است. این كنگره به میزبانی جنبش زاپاتیستهای مكزیك و بهمناسبت پانزدهمین سالگرد قیام آنها كه توسط ارتش آزادیبخش زاپاتیستها صورت گرفت، برگزار میشود.