یکشنبه، بهمن ۰۶، ۱۳۸۷

برنارد كوشنر باید از تصمیم دادگاه عدالت اروپا تبعیت كند

برنارد كوشنر باید از تصمیم دادگاه عدالت اروپا تبعیت كند
10:29:33 AM 1387/11/5
ژان پیر دوبوآ رئیس لیگ حقوقبشر فرانسه
ژان پیر دوبوآ رئیس لیگ حقوقبشر فرانسه

خبرگزاری فرانسه گزارش داد: لیگ حقوقبشر فرانسه از برنارد كوشنر وزیر امور خارجه خواست از تصمیم دادگاه عدالت اروپا براى لغو نامگذاری تروریستی مجاهدین تبعیت كند. دادگاه عدالت اروپا در روز 4دسامبر 2008 حكم داد تصمیمگیری اتحادیه اروپا براى انسداد داراییهای مجاهدین را لغو كند.

ژان پیر دوبوا رئیس لیگ حقوقبشر فرانسه در سرگشاده خود به كوشنر به وی انتقاد كرد و تصمیم فرانسه را براى ابقای نام مجاهدین در لیست تروریستی «این را غیر قابل قبول دانست».
خبرگزاری فرانسه خاطرنشان كرد:
وزیر امور خارجه دانمارك پر استیگ مولر، روز 7ژانویه اعلام كرد كه دانمارك درخواست خارج كردن نام مجاهدین از لیست را خواهد كرد.