دوشنبه، بهمن ۰۷، ۱۳۸۷

رهبر مقاومت خروج پیروزمند سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست تروریستی را تبريك گفت

رهبر مقاومت خروج پیروزمند سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست تروریستی را تبريك گفت
2:56:30 AM 1387/11/7
مسعود رجوي - رهبر مقاومت ايران
مسعود رجوي - رهبر مقاومت ايران


رهبر مقاومت خروج پیروزمند سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست تروریستی اتحادیه اروپا كه حاصل كارزار عظيم هفت ساله رئیسجمهور برگزیده مقاومت ایران است را به مردم ایران و هموطنانمان در كشورهای مختلف جهان و به ویژه به اشرف پایدار و قهرمانان سرافزارش تبریك و تهنیت گفت.