پنجشنبه، دی ۲۶، ۱۳۸۷

رایس: رژیم ایران باید مسیر فعلیاش را كنار بگذارد

رایس: رژیم ایران باید مسیر فعلیاش را كنار بگذارد
9:03:13 AM 1387/10/25
كاندوليزا رايس -
كاندوليزا رايس -

كاندو لیزا رایس وزیر خارجه آمریكا گفت: رژیم ایران باید از فعالیتهای هستهیى و حمایت از تروریسم دستبردارد.

وی كه با شبكه تلویزیونی ام.اس.ان.بی.سی مصاحبه میكرد افزود: ما در حال حاضر یك ائتلاف بینالمللی داریم كه پیام بسیار قوی به رژیم ایران میفرستد مبنی بر اینكه این رژیم نمیتواند تسلیحات هستهیی داشته باشد و باید مسیر فعلیاش را كنار بگذارد. مسأله فقط به برنامه هستهیی مربوط نیست، بلكه حمایت از حزبالله و حماس نیز مطرح میباشد…

وی در پاسخ به سؤالی درباره تأثیر تحریمها علیه رژیم گفت: شكی نیست كه رژیم ایران تلاش میكند از شركتهای پوششی استفاده نماید. آنها تلاش میكنند تحریمها را دور بزنند. ما این را میدانیم. اما آمریكا و سیستم مالی جهانی ساكت نمینشینند.