پنجشنبه، بهمن ۰۳، ۱۳۸۷

خاوران در دلهای ماست، هرگز نخواهید توانست آنرا محو کنید


فراسوی خبر ... پنجشنبه 3 بهمن

خاوران در دلهای ماست، هرگز نخواهید توانست آنرا محو کنید

جعفر پویه

رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی و سردمداران تبهکار آن بار دیگر در روزهای 20 تا 27 دی ماه به گلزار خاوران یورش بردند و سعی کردند با تغییر چهره گورهای دستجمعی فرزندان مبارز و دلیر مردم ایران، رد پای جنایت خود در قتل عام زندانیان سیاسی را محو کنند.
بزدلان و دریوزگان آدمکش و جنایت پیشگان گماشته استبداد حاکم فکر می کنند که با تخریب خاوران خواهند توانست آتش کینه و نفرتی که در دلهای مردم داغدار نهفته است را خاموش کنند. جانیان ستمکار حاکم بر جان و مال و ناموس مردم، با بولدوزر به خاوران هجوم می برند و با ریختن خاک بر گورهای دستجمعی فرزندان برومند مردم ایران سعی می کنند تا جنایت خود را بپوشانند. اما پر بدیهی است که ننگ و نفرتی که قتل عام کنندگان فرزندان رشید مردم از آن ترس دارند، در دلهای مردم نهفته است که نه با بولدوزر و نه با هیچ حیله و نیرنگ دیگری محو شدنی نیست.
تبهکاران حاکم بر میهن با درختکاری و خاک ریختن بر بقایای گورهای عزیزان ما تلاش می کنند تا اندک اندک تا آنجایی که امکان دارد، نماد مقاومت و استواری فرزندان رشید مردم که در برابر جلادان سینه سپر کردند و با "نه" خود به شکنجه گران، حماسه مقاومت و پایداری خویش را معنا بخشیدند را محو کنند.
جلادان تبه کار مدتهاست که نقشه نابودی خاوران را در سر می پرورانند. سختگیری و تهدید خانواده های جانباختگان برای جلوگیری از برگزاری مراسم بزرگداشت عزیزانشان، دستگیری و زندانی کردن خانواده های جانباختگان، بستن درب گلزار خاوران به روی خانواده ها و یورش دریوزگان وابسته به نهادهای امنیتی برای تخریب خاوران، همه و همه نشانه ای از یک عمل برنامه ریزی شده حکومتی است.
خاوران، گواه گورهای بی نام و نشان قتل عام شدگان توسط جانیان رژیم ستمکار جمهوری اسلامی در جای جای ایران است. خاوران سند تبه کاری رژیم نمایندگان خدا بر روی زمین است. خاوران نشانی از جانهای عاشقی است که برای رسیدن به آزادی و برابری، برای تحقق بخشیدن به عدالت و نابودی ستم، برای سرفرازی میهنی اسیر و مردمی تشنه آزادی سینه سپر کردند و از بذل جان خویش نیز دریغ نورزیدند.
خاوران در دلهای ما زنده است. خاک خاوران سند گویای دلیری فرزندان میهن ماست. خاوران نشانه ای از سرفرازی و برومندی فرزندان مردم ایران و نماد تبهکاری و شقاوت جلادان رژیم آدمکش جمهوری اسلامی است.
جانیان و آدمکشان استبداد مذهبی حاکم با تخریب خاوران نخواهند توانست از عقوبت و پیگیری جنایت شان فرار کنند. دست عدالت مردم ایران روزی آنها را به پای میز محاکمه خواهد کشانید و تاوان خونهای به ناحق ریخته را از آنان خواهد ستاند. این چیزی است که هرگز فراموش نخواهد شد و جنایت پیشگان رژیم جمهوری اسلامی باید آنرا فهم کنند.