جمعه، دی ۲۷، ۱۳۸۷

سناتور لیندزی گراهام، به سمت مشاور اوباما برگزيده شد

سناتور لیندزی گراهام، به سمت مشاور اوباما برگزيده شد
11:43:49 AM 1387/10/26
سناتور لیندزی گراهام
سناتور لیندزی گراهام

باراك اوباما رئیسجمهور منتخب آمریكا سناتور لیندزی گراهام را بهعنوان مشاور خود معرفی كرد.

اوباما، پس از شنیدن گزارش سفر 5روزه جوزف بایدن و لیندزی گراهام گفت كه وی لیندزی گراهام عضو با نفوذ كمیته نیروهای مسلح سنا را به لیست مشاورین خود اضافه كرده است.