چهارشنبه، بهمن ۰۲، ۱۳۸۷

برگزارى اجلاس میاندورهیی شورای ملی مقاومت در پاریس

برگزارى اجلاس میاندورهیی شورای ملی مقاومت در پاریس
11:42:06 AM 1387/11/1
اجلاس شوراي ملي مقاومت ايران - آرشيو
اجلاس شوراي ملي مقاومت ايران - آرشيو


اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت درباره برگزاری اجلاس میاندوره‌یی شورا

اجلاس میاندوره‌یی شورای ملی مقاومت طی روزهای 23و24 دی با حضور رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت برگزار شد. در این اجلاسیه، كه با اجرای جمعی سرود «ای ایران»، سرود رسمیشورای ملی مقاومت، شروع شد، خانم رجوی خاطره جهان پهلوان غلامرضا تختی را به‌مناسبت چهلو یكمین سالروز شهادتش گرامیداشت و از زنان و مردان شریفی كه در ماههای اخیر با تحصنهای طولانی خود، در تثبیت موقعیت قانونی شهر اشرف به پیروزیهای بزرگی دست یافتند، و نیز ازكسانی كه در همین روزها، دركشورهای مختلف، علیه سرپیچی شورای وزیران اتحادیه اروپا از اجرای احكام دادگاه عدالت اروپا مبنی بر حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی به اعتراض برخاستهاند، قدردانی نمود و این تحصنها و اعتراضها را «صدای آزادیخواهی مردم ایران وبازتاب رنجها و دردهای مردم سركوب شده و مظلومیت جوانانی كه دسته دسته در گوشه و كنار ایران توسط این رژیم اعدام می‌شوند» توصیف كرد.

خانم رجوی درسخنان افتتاحیه خود خیزشهای دانشجویی را كه در اغلب دانشگاههای كشور بالا گرفتهاند و در شعارهایشان اساس حاكمیت دیكتاتوری را هدف قرار میدهند، و همچنین تظاهرات مستمركارگران، پرستاران، معلمان و سایر اقشار مردم بجان آمده را حاكی از آمادگی شرایط اجتماعی براى تغییر دموكراتیك دانست و گفت به همین علت است كه آخوندها بسیجهای امنیتی و سركوبگرانه را براى حفظ خود در قدرت كافی نمی‌دانند و جنگ‌افروزی در خارج ایران را هم به آن اضافه كردهاند، اما هرگز نمی‌توانند با جنگافروزی و تروریسم و سركوب و بمب اتمی از تحقق خواست مبرم مردم ایران یعنی برقراری آزادی و دموكراسی جلوگیری كنند.

اجلاس میاندورهیی شورای ملی مقاومت دربحثهای دوروزه خود تحولات داخلی، منطقهیی و بینالمللى و موقعیت مقاومت و شهر اشرف را مورد بحث وبررسی قرار داد.

شورا وضع بحرانی رژیم آخوندی را، كه بعد از سقوط قیمت نفت و بحران مالی جهانی و برملاشدن ابعاد حیرت انگیز چپاول و فساد حاكمیت شدت یافته و نزدیك شدن نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم و اعتراضهاى بیش از پیش رادیكال اجتماعی هم به آن دامن میزند، بیانگر بنبست رژیم ولایت فقیه و نبودن هیچ نوع راهحل از درون آن ارزیابی نمود. سران رژیم درمجادلات خود علنا به این بحران لاینحل اذعان میكنند و درعین حال به یكدیگر هشدار میدهند كه نتیجه انتخابات آمریكا، برخلاف توهمات برخی از جناحها، نمی‌تواند فرصتی براى نظام ایجاد كند و چه بسا كه اتحاد گستردهتری را علیه تلاشهای رژیم براى دستیابى به سلاح اتمی و صدور بنیادگرایی شكل دهد.


اجلاس شورا، تهاجم شدید و بمبارانهای بیوقفه اسرائیل را كه به كشتار مردم عادی از جمله كودكان و سالخوردگان در نوار غزه انجامیده است، محكوم كرد. اجلاس شورا ضمن همدردی با مردم فلسطین، به ویژه خانوادههای داغدار، جامعه جهانی را به محكوم كردن تحریكات و دخالتهاى جنگافروزانه فاشیسم مذهبی حاكم برایران، كه از فلسطین و لبنان تا عراق و افغانستان گسترش یافته است، فراخواند.

شورا با یادآوری هشدارهای مكررمقاومت ایران در مورد خصومت پیگیر و اساسی رژیم ولایت فقیه با مردم ایران و جامعه بینالمللى، تأكید كرد كه این رژیم قرون وسطایی نه در قبال نارضایتیها و اعتراضهای فزاینده مردم ایران و نه در قبال خواستهای جامعه بینالمللى و قطعنامه‌های ملل متحد، ظرفیت انعطاف ندارد و بقای خود را در فرار به جلو و صدور تروریسم و بنیادگرایی وتلاش براى دستیابى به سلاح اتمی جستجو میكند. مماشات غرب با این رژیم، نه تنها به هیچ‌یك ازدستاوردهای مورد انتظار خود منجرنشده، بلكه نتایج فاجعه بارش، بهصورت افزایش سركوب و شكنجه و اعدام درایران و تشدید صدور تروریسم وجنگ افزوزی به كشورهای منطقه، پیش روی همگان است.

شورای ملی مقاومت در بررسی موقعیت مقاومت و شهر اشرف، بهپایداری حماسی رزمندگان اشرف درود فرستاد و با قدردانی از ایستادگی هموطنان و حامیان اشرف در تحصنهای پیروزمند ژنو و نیویورك و واشینگتن، بر تعهدات اعلام شده براى تضمین حفاظت اشرف براساس معاهدات و كنوانسیونهای بینالمللى ومسئولیت پذیری مشخص دولت آمریكا «از طریق سفارت خود در عراق و نیروهای نظامی كه تحت قرارداد امنینی دوجانبه جدیدحضور دارند»، تأكید ورزید و آن را نتیجه پایداری اشرفیان و كارزار بی‌امان بین‌المللی در چند ماه اخیر براى دفاع از اشرف دانست؛ كارزاری كه ازشش ماه پیش با تحصنهای ژنو، نیویورك و واشینگتن اوج گرفت، موضوع حفاظت اشرف و حقوق ساكنان آن را به یك مسأله جدی بین‌المللی تبدیل كرد و موضعگیری معتبرترین سازمانها و نهادهای مدافع حقوقبشر و حمایت هزاران پارلمانتر و حقوقدان و شخصیت اجتماعی، سیاسی و مذهبی را در پنج قاره جهان- از مصر و فلسطین و اردن وعراق تا اروپا وآمریكا وكانادا واسترالیا- برانگیخت. این كارزار میهنی و انسانی، هموطنان مشتاق آزادی و مخالف استبداد مدهبی را در حمایت ازحقوق رزمندگان اشرف همصدا كرد و ایادی رژیم و سرسپردگان اطلاعات آخوندی را كه درعمل و نظر با خواستها ومواضع ضدانسانی رژیم ولایت فقیه علیه اشرف و جنبش مقاومت همصدا شدند، مفتضح نمود.

اجلاس شورا ضمن بررسی واكنشهای جنون آسای رژیم و مزدوران و كارگزاران رسمیش در خارج كشور در برابر دستاوردهای بزرگ مقاومت در صحنه بینالمللى، از گفتار و رفتار كسانی هم كه مدعی «مخالفت» با رژیم هستند ولی در بزنگاه هر درگیری جدی بین مقاومت و رژیم ضدبشری، با تمركز حملههاى زهرآگینشان روی مقاومت و تبلیغ بریدن از مبارزه و ترك میدان نبرد، عملا جاده صاف‌كن و راهگشای رژیم براى تحقق توطئههای تروریستی یا پرونده سازیهای پلیسی‌اش میشوند، بهشدت ابراز انزجار كرد. اعضای شورا خاطرنشان كردند كه دراین جریان، هم‌چنین، افراد حقیری كه بجای اذعان به ذلت سیاسی و اخلاقی خود و سابقه مدیحه سرایی‌شان براى آخوندها و پاسداران «مدره» -كه به طردشان از صفوف مقاومت انجامید، با هارترین باندها و ارگانهای نظام ولایت فقیه همسو شده‌اند و، با پشت سر گذاشتن همه مرزهای دنائت، با كارزار تبلیغاتی دژخیمان نظام علیه قهرمانان اشرف و پرچمداران شرف و آزادی مردم ایران هم آوایی میكنند، رسوا شدند.

اجلاس میاندوره‌یی شورای ملی مقاومت با تكیه بر اهمیت تلاش سترگ و پیروزیهای بزرگ مقاومت در دستیابى به احكام متعدد و قاطع دادگاههای اروپا و انگلستان مبنی بر حذف برچسب تروریستی از سازمان مجاهدین خلق ایران، اصراراتحادیه اروپا در حفظ این برچسب ننگین و غیرقانونی را به مثابه شاخص سیاست مماشات و باج دادن به فاشیسم مذهبی از حساب مردم و مقاومت ایران، بهشدت محكوم نمود و تأكید كرد كه نادیده گرفتن احكام روشن وصریح دادگاه عدالت اروپا و دادگاههای انگلستان مبنی برابطال این نامگذاری- كه به منزله اجابت درخواست دیكتاتوری مذهبی وتروریستی حاكم بر ایران است - اكنون به یك فضیحت كامل سیاسی تبدیل شده و اعتراض هزاران نماینده پارلمان، از جمله اكثریت نمایندگان در پارلمانهای فرانسه، انگلستان، ایتالیا، بلژیك ولوكزامبورگ، و انزجارشدید افكارعمومی و حقوقدانان و مدافعان حقوق‌بشر ومطبوعات بانفوذ اروپا وآمریكا را برانگیخته است. براى اجرای حكم دادگاه عدالت اروپا در4دسامبر2008 -كه با حكم همین دادگاه در 17دسامبر مورد تأكید مجدد قرارگرفت- مبنی بر حذف نام سازمان مجاهدین از لیست تروریستی اتحادیه اروپا، كارزار رو به گسترشی براى وادار كردن شورای وزیران اتحادیه اروپا به محترم شمردن این احكام، با تحصن و تظاهرات هموطنانمان دربرابر مقر این اتحادیه در بروكسل و در دیگركشورها درجریان است. مردم این كشورها و نمایندگانشان در پارلمانها ونهادهای سیاسی واجتماعی، بهطور فزاینده به این كارزار میپیوندند و این همبستگی را نه فقط دفاع از مقاومت مردم ایران، بلكه دفاع ا از اصول بنیادین دموكراسی وحكومت قانون- كه در بند وبست با فاشیسم مذهبی بیشرمانه مخدوش شده است- میدانند.

دراجلاس میاندورهیی و به پیشنهاد پهلوان مسلم اسكندر فیلابی، اعضای شورا به هموطنان شركت كننده در تحصنهای چند ماه گذشته براى دفاع ازحقوق ساكنان شهر اشرف و نیز زنان و مردانی كه در تحصن بروكسل و تجمعات و تظاهرات سایركشورها براى لغو برچسب تروریستی شركت كرده بودند، درود فرستادند و به افتخارشان كف زدند.


درپایان جلسه، استاد بهرام عالیوندی، هنرمند عضوشورای ملی مقاومت، تابلو نقاشی زیبایی را كه تصویری از كارزار دفاع ازحقوق اشرف وجنبش مقاومت است، به رئیسجمهور برگزیده مقاومت اهدا كرد.


دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران