جمعه، بهمن ۰۴، ۱۳۸۷

انعكاس كارزار مجاهدین پیرامون خروج از لیست، در خبرگزاری روسیه

انعكاس كارزار مجاهدین پیرامون خروج از لیست، در خبرگزاری روسیه
11:47:34 AM 1387/11/4
خبرگزاری ریانووستی روسیه خبر توافق اولیه سفیران اتحادیه اروپا را با این عنوان مخابره كرد: «اتحادیه اروپا نام مجاهدین خلق ایران را از لیست سازمانهای تروریستی حذف خواهد كرد».