جمعه، دی ۲۰، ۱۳۸۷

فعاليتهاى هواداران مجاهدين به مناسبت ايام محرم در اروميه

فعاليتهاى هواداران مجاهدين به مناسبت ايام محرم در اروميه
11:40:30 AM 1387/10/19

هواداران مجاهدین در ارومیه در یك اقدام ابتكاری، پلاكارد بزرگی حاوی شعار «مرگ بر خامنهای» را در مسیر عزاداران حسینی نصب كردند.