سه‌شنبه، دی ۱۷، ۱۳۸۷

مقاومت ايران قتل جنایتكارانه یك معلم زحمتكش در دزفول را محكوم كرد

مقاومت ايران قتل جنایتكارانه یك معلم زحمتكش در دزفول را محكوم كرد
10:43:03 AM 1387/10/16
شوراي ملي مقاومت ايران
شوراي ملي مقاومت ايران

كمیسیون آموزش و پرورش شورای ملی مقاومت با انتشار اطلاعیهیی قتل جنایتكارانه یك معلم زحمتكش در دزفول را محكوم كرد و همه مدافعان حقوقبشر، اتحادیهها و سندیكاهای معلمان و فرهنگیان در كشورهای مختلف جهان را بهحمایت از معلمان ایران فراخواند.

در این اطلاعیه با اشاره به قتل مشكوك آقای احمد تقوی، معلم كلاس اول دبستان، در دهم دی ماه در شهر دزفول، توسط عوامل وزارت اطلاعات آخوندها و همچنین تظاهرات صدها تن از فرهنگیان شریف و محروم تهران در روز چهارشنبه 11 دی ماه آمده است:
خانم سهیلا صادق، مسئول كمیسیون آموزش و پرورش شورای ملی مقاومت ایران، ضمن محكوم كردن قتل مشكوك معلم جوان احمد تقوی توسط مزدوران وزارت اطلاعات آخوندها، به معلمان بهپاخاسته درود فرستاد و از مدافعان حقوقبشر، اتحادیهها و سندیكاهای معلمان و فرهنگیان در كشورهای مختلف جهان خواست سركوب معلمان ایرانی را محكوم نموده و از هیچ اقدامیبراى احقاق حقوق آنان دریغ نكنند. وی همچنین دانش آموزان، دانشجویان و فرهنگیان در سراسر جهان را به حمایت از معلمان ایرانی فراخواند.