جمعه، دی ۲۷، ۱۳۸۷

جرج بوش : ما باید علیه سازشكاری بایستیم

جرج بوش : ما باید علیه سازشكاری بایستیم
7:28:49 AM 1387/10/27
جرج بوش
جرج بوش

جرج بوش رئیسجمهور آمریكا شب گذشته در پیام خداحافظی خود بر ضرورت مبارزه با تروریسم و افراط گرایی تأكید كرد و گفت:
وقتی مردم در آزادی زندگی كنند دیگر آگاهانه رهبرانی را انتخاب نمی‌كنند كه ترور را ترویج می‌كنند. وقتی مردم به آینده، امید دارند دیگر جانشان را به خشونت و افراط‌گرایی نمی‌دهند.
وی افزود: ما در كنار ناراضیان كه براى ایجاد دموكراسیهای تازه تلاش میكنند هستیم. …

ما باید علیه سازشكاری بایستیم. باید اراده و عزم خودمان را نگهداریم… قتل بیگناهان براى پیش بردن یك ایدئولوژی؛ همواره و در همه‌جا اشتباه است. رها ساختن مردم از سركوب و ناامیدی از روز اذل درست بوده است.