یکشنبه، شهریور ۱۱، ۱۳۸۶

اخبار و رویداد های روز


مراسم بزرگداشت شهيدان قتل‌عام سال1367 در خاوران در محاصره نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي برگزار شد
از نشریهُ الکترونیکی مجاهد شمارهُ261
تمديد دوره مسئولیت خواهر مجاهد صدیقه حسینی به عنوان مسئول اول سازمان از سایت سازمان محاهدین خلق ایران
دادستان جنایتکار و موضوع عدالت زینت میر هاشمی از سایت ایران نبرد