یکشنبه، مهر ۰۱، ۱۳۸۶

پيام رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران بمناسبت آغاز سال تحصيلى جديد
دانش‌آموزان، دانشجويان، معلمان، دبيران، استادان و فرهنگيان و دانشگاهيان ارجمند ايراندر آغاز سال تحصيلي جديد و از سرگيري اجتماعات جوشان و سرزنده‌ميليونها جوان و نوجوان آگاه و مشتاق آزادي، به همه شما درود مي‌فرستم و برايتان سالي پربار و پر از موفقيت آرزو مي‌كنم و اميدوارم گامهاي هرچه بلندتري در مسير پيشرفت كشورمان به سوي آزادي و رهايي برداريد.هم چنين درود مي‌فرستم به دانشجويان و جواناني كه به خاطر اعتراض و مقاومت عليه اسبتداد وحشي حاكم دستگير و زنداني شده‌اند.سلام به زندانيان سياسي مجاهد و مبارز كه در زندانهاي اوين ،گوهردشت،اورميه، اصفهان،اهواز،بيرجند ، بندر عباس، کرمانشاه،همدان و ساير زندانها تحت شكنجه‌ها و فشارهاي ضدانساني بسر مي‌برند. 15 ميليون دانش آموز، بيش از دو ميليون دانشجو، يك ميليون و هفتصد هزار معلم و دبير و هزاران استاد دانشگاه، ثقل اجتماعي عظيمي را تشكيل مي‌دهند كه نوخواهي و درخواست تغيير از مهمترين مشخصه‌هاي آن است و كسب آزادي در صدر خواسته‌هاي آن قرار دارد. يعني نيرويي است ترقي‌خواه، نوجو و جوشان كه يك جامعة مدرن و يك زندگي نو و پيشرفته يعني زندگي در آزادي و دموكراسي را مي‌خواهد.