چهارشنبه، مهر ۰۴، ۱۳۸۶

عاقبت گرگ زاده گرگ گردد، گرچه با آدمی بزرگ گردد!
عاقبت گرگ زاده گرگ گردد، گرچه با آدمی بزرگ گردد!


البته که در مثل مناقشه نیست، این حکایت یک پاسدار تیر خلاص زن و رئیس جمهور رژیم بغایت ضد بشرییت که حال و هوای سفر به فرنگ و نطق در دانشگاه فرنگ را در سر سودائی خودش داره و میخواد که "مهرورزی" و "احمدی نژادی کردن فرنگ" را به پا لون خودش ببنده و به دیار فرنگستون آنهم شهری مثل نیویورک و دانشگاهی مثل کلمبیا به ارمغان ببره.


از شما چه پنهان که اهالی دیار فرنگ هم این نا مرد "هزارتیر"، "دیکتاتور و هیتلر کوچک"، "مهمان بیشرم"، "بیسواد زبان نفهم" که شهرهُ عام و خاص شده را به خوبی شناخته اند و در بدو ورودش چنان پذیرایی جانانه ای از او میکنند که در تاریخ به ثبت رسید.


پذیرایی خیل عظیم ایرانیان مقیم آمریکا، حامیان مقاومت، سران و مسؤلین دولت آمریکا و پذیرایی جانانهُ رئیس دانشگاه کلمبیا "اگرچه از دعوت وی از این گرگ زاده در یک محیط دانشگاهی آنهم در آمریکا به شدت اعتراض داریم" بمدت ده دقیقه با عناوینی لایق این "پاسدار تیر خلاص زن و مهرورز ملاها" که نقل محفل کلیهُ مطبوعات جهان گردید، "ولی ما که این جلادک نیم وجبی را بهتر از اهالی شهر فرنگ میشناسیم و 70 میلیون مدعی ا لعموم داریم" و این نامردک سفله از ترس به کاهدون زد و ماهیت خودش را وقتی که از "حمایت آمریکا از تروریستها" و "آمریکا در عراق از تروریستها حمایت و محافظت میکند"، ".....تروریستها رئیس جمهور و نخست وزیر ما را خاکستر کردند" و اینکه "بیش از 72 نفر از اعضاء مجلس ما در یک عملیات تروریستی تکه تکه شدند" و بعدش هم "بیش از 4000 نفر از مسؤلین کشورمان بدست این تروریستها ترور شده اند" و خنده دار تر از همهُ این خزعبلات اینکه "ما اصلی ترین قربانی تروریسم هستیم" ماهیت گرگ زاده بودنش را نشان داد و از آنجا که روی این موجود اساساٌ اسم آدمیزاد نمیشود گذاشت و توهین به انسان و انسانیت و آدمی است، را جهانیان به عینه دیدند و شنیدند و برای همدیگر نقل کردند.


هنوز هم که هنوزه زوزه های سران رژیم "از جمله خود این پاسدار هزار تیر" از این پذیرایی جانانه هواداران مقاومت، حامیان آمریکایی مقاومت، و مردم و مسؤلین و مقامات آمریکا به هواست که "در آمریکا به رئیس جمهور مهمان ما توهین کردند"!! بدون شک و تردید اگر تا کنون مثل فوق مصداق عینی پیدا نکرده بود حال این مثل در مورد این "پاسدار هزار تیر" و"آفتابه دار دربار علی گدا" عیناٌ صدق میکند و دنیا با آن به ایقان رسید که "عاقبت گرگ زاده گرگ گردد، گرچه با آدمی بزرگ گردد".--
م طحا نی
Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com/