سه‌شنبه، شهریور ۱۳، ۱۳۸۶

چهل و سومین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران مبارک باد
چهل و سه سال از تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران گذشت، این تولد فرخنده را به رهبری مقاومت آقای مسعود رجوی و رئیس جمهور برگزیدهُ مقاومت خانم مریم رجوی، به رزمندگان شهر اشرف، به خلق قهرمان ایران تبریک میگویم.


در طول این سالیان جنگ و خون و آتش با دو دیکتاتوری قرن معاصر، بویژه دیکتاتوری قرون وسطائی خمینی، که در تاریخ معاصر ایران و جهان بیسابقه است و خون یکصد و بیست هزار جوان و مبارز ایرانی را به زمین ریخته، حصر و نسل ملتی را به زنجیر کشیده است! تنها با رهنمود و راهبری مسعود و مریم در رأس این مبارزهُ طولانی و طاقت فرسا امکانپذیر بوده والا چه کسی میتوانست از پس این خون آشامان عمامه بسر برآید؟


در طول این سالیان مبارزهُ سهمگین با این دیکتاتوری هیچکس ندانست که به خلق محروم ما،به مبارزان و مجاهدین خلق، به زنان و مردان این آب و خاک چه گذشت؟ هیچکس خبردار نشد که چه جانهائی، چه خونهائی در راه رهائی این خلق فدیه شد؟ چه رنجها که رزمندگان جان بر کف مجاهد خلق نکشیدند! چه سرمایه هائی که نثار نشد؟کمی تأمل ما را به این یقین خواهد برد که تاریخ باید به قضاوت بنشیند و آن رنج و خون وشکنجه را به خاطر بسپارد.
و آیندگان از ما به نیکی یادخواهند کرد.
باشد که سالی سرشار از پیروزی در برابرمان ببینیم و به دست آوردهای آن مغرور و شاد باشیم।
پیروز وسرفراز باشید