جمعه، شهریور ۱۶، ۱۳۸۶

پا بپای علوم روز

جدید ترین اخبار علمی.

فکر شما میتواند کنترل کنندهُ کلید های بازیهای کامپیوتری باشد! ترس دانشمندان از این مسئله! (1)

دو کمپانی خصوصی برای دولت آمریکا و سرویسهای اطلاعاتی آن دروغ سنج (خواندن فکر توسط کامپیوتر) (2) میسازند که برای کنترل تروریستها استفاده خواهد شد.

کاوشگران اسرائیلی بدنبال این هستند که آیا امواج رادیو آکتیو تلفن همراه (3) به سلولهای مغز ضرر دارد یا نه؟

کنترل ویلچیر (4) توسط فکر کردن به آن!

سی امین سالگرد فیلم جنگ ستاره گان (५) در پایگاه هوائی هیوستون تگزاس در آمریکا

مآخذ:

(1) ترس دانشمندان از سر انجام کنترل بازیهای کامپیوتری توسط فکر از سایت وایرد دات کام!

(2) ساختن دروغ سنج (خواندن فکر توسط کامپیوتر) برای سرویسهای اطلاعاتی آمریکا از سایت آر آی ان اف دات کام،

(3) نیو ساینس شمارهُ 2619 ضرر های تلفن همراه برای سلولهای مغز.

(4) کنترل ویلچیر توسط فکر کردن به آن، نیو ساینس تکنولوژی.

(5) سی امین سالگرد فیلم جنگ ستاره گان در پایگاه هوائی هیوستون؛ تگزاس, هفته نامهُ ساینس فیکشن شمارهُ 541.

م طحانی

Mo.Tahani@googlemail.com

http://iranzaminman.blogspot.com

ایران زمین