یکشنبه، شهریور ۱۸، ۱۳۸۶

جشن آغاز چهل و سومین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران در لندن، انگلستان.

روز یکشنبه 18 شهریور 1386 در ساعت 5 بعد از ظهر بوقت لندن مراسم بزرگداشت 43 مین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران با حضور جمع کثیری از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت، در سالن کان وی هال لندن برگذار گردید.

گزارش مصور برنامه های انجام شده به ترتیب زیر میباشند:

1 اعلام برنامه.

2 پخش ویدیوی مراسم 43 مین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین از شهر اشرف.

3 سخنرانی خانم کریسشین عزیز نویسندهُ معروف انگلیسی، از نحوهُ آشناییش با مجاهدین و بازدیدش از شهر اشرف.

4 سخنرانی آقای حسین عابدینی از مسؤلین شورای ملی مقاومت و از اعضای روابط خارجی شورای ملی مقاومت، از موقعیت مقاومت، موقعیت رژیم ضد بشری خمینی، نیازهای این مرحله از مقاومت و مسؤلیتهای هواداران در این مرحله از جنگ بی امان با رژیم خمینی.

5 اجرای سرود دست جمعی مجاهد، از سرودهای سازمان مجاهدین خلق ایران توسط جوانان.

6 پیام انجمن جوانان هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران در انگلستان.

7 پیام انجمن زنان هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران در انگلستان.

8 پیام خانواده های هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران.

9 پیام انجمنها و نمایندگان کانونها و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران از شهر های مختلف از انگلستان.

10 صرف شام جمعی.

م طحانی

Mo.Tahani@googlemail.com

http://iranzaminman.blogspot.com

ایران زمین