دوشنبه، شهریور ۲۶، ۱۳۸۶

مرز بندی و خط سرخ ما با رژیم ضد بشری خمینی در خارج کشور.
چرا باید مرز بندی و خط سرخ با رژیم ضد بشری خمینی داشت؟


مورد خطاب من کلیهُ کسانی هستند که در اروپا، آمریکا، کشورهای آسیائی زندگی میکنند و زمانی بعنوان پناهندهُ سیاسی در انتظار این بودند که بتوانند تابعیت کشورهای مورد سکونت خود را بگیرند. در یک کلام کسانی که از ایران خمینی زده بخاطر جنگ با این رژیم و امکان تجدید قوا برای استمرار مبارزه با رژیم از ایران خارج شده و نان پناهندگیی که با خون 120000 شهید مجاهد و مبارز این خلق بدست آورده اند را هدف خود قرار داده نه اینکه نان پناهندگی را بخورند ولی به پر و پای مجاهدین و نیروهای مبارز که در طول سالیان حاکمیت ملاها در رأس هرم جنگ با آخوندهای خون آشام بوده اند باشند. حریم پناهندگی حریم مقدسی است و بقیمت خون بدست آمده و تا پای جان هم باید از آن حراست کرد و متجاوزین به این حریم را افشا نمود.

اگر به پیام رهبر مقاومت آقای مسعود رجوی (1) گوش کنید، به روشنی این خط سرخ را باز کرده است و دیگر کسی نمیتواند هیچ عذر و بهانه ای بیاورد. اگر تا قبل از این در مقابل شکستن این حریم از طرف ایرانیان دور و بر خود سکوت کرده و عمل آنها را نادیده گرفته اید بعد از این باید با آگاهی بیشتر و توانی صدچندان به پخش این پیام بگوش متجاوزین به حقوق پناهندگی و عاملان ترویج و مماشات با رژیم ضد بشری خمینی بپردازید. هدف رهبری، پاک و پاکیزه کردن صفوف مقاومت از نا خالصی ها و زنگارهای خمینی پسندانه از صفوف مبارزین و مجاهدین میباشد. این کارمان باعث انزوای بیشتر عوامل مزدور و بریده و لابیهای خارج کشوری رژیم خواهد شد. آخه مزدوران اطلاعاتی رژیم کارشان به چاقو کشی و قمه کشی علیه پناهندگان ایرانی مقیم فرانسه شده بود و تو روز روشن دست به اینکار زدند! علت تنها این است که ما وابستگان و حامیان مقاومت نتوانسته ایم در حد لازم این عوامل اطلاعاتی رژیم را افشاء کنیم و این نقطهُ ضعف ماست نه نقطه قوت برای مزدوران اطلاعاتی رژیم آخوندی، اگر ما از صفوف دور و بر خود و اطرافیان و ملاء پیرامون خود شروع به زدودن عوامل واداده و بی مرز با رژیم خمینی کنیم، "فارغ از هر انگ و برچسبی که عوامل رژیم به ما خواهند زد" و اجازه ندهیم که دور وبر محیط خود اینگونه عوامل بسادگی به لجن پراکنی علیه مقاومت بپردازند، در طرد و افشای آنها موفق خواهیم شد و این باعث انزوای رژیم در خارج کشور خواهد شد. هدف آنهایی که در خارج از کشور برای رژیم دم تکان میدهند و مجیز گوی رژیم هستند میباشد، به هر قیمت باید آنها را افشا و طرد نمود.


عوامل اطلاعاتی رژیم در خارج از کشور چه نقشی ایفا میکنند؟


رژیم خمینی و مزدورانش در خارج کشور در صدد کندن نیرو از دور و بر نیروهای مقاومت بویژه سازمان مجاهدین خلق ایران میباشد، در این راستا کوک وزارت اطلاعات رژیم، بریده مزدوران وابسته به آن، دم و دنباله چه های شاه و شیخ "از هر قماشی که باشند، از طیف باصطلاح چپ نما، مثل کشتگر، تا واداده گانی مثل مسعود بنی صدر، سایر بریده مزدوران که وزارت اطلاعات رژیم خمینی از آنها بعنوان اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق ایران اسم میبرد" بطور سیستماتیک در صدد نفوظ به صفوف ایرانیان مقیم در اروپا و آمریکا و ....... هستند تا بدینوسیله بتوانند که آنها را کنده و به ایران ببرند، از این عملشان هدف بزرگتری را دنبال میکنند و همانگونه که همگی ما اطلاع داریم آنها را روی میز کشورهای غربی و ارگانهای حقوق بشری گذاشته و به آنها میگوید که ببینید آنها از دست رژیم ناراضی نیستند و بدامن رژیم برگشته اند؟، رژیم نقض حقوق بشر نمیکند!! و کسانیکه این حرفها را علیه رژیم میزنند از دشمنان نظام و وابستگان به مجاهدین هستند که در بین مردم خارج از کشور جایگاهی ندارند و آنها فرقه ای عمل میکنند!! و...... که همین عامل باعث شد که آخوند دجالی باسم آخوند خاتمی برای 8 سال در ایران حکومت کرد و لابیهای خارج کشوریش توانستند که رأی رییس جمهور وقت آمریکا آقای کلینتون (2) را بخرند و با این بهانه سازمان مجاهدین خلق ایران را در لیست تروریستی آمریکا قرار دهند!! این تجربهُ تاریخی را مجاهدین با بیش از 50 شهید در جریان بمبارانهای قرارگاه هایش در جریان جنگ عراق توسط دولتهای آمریکا و انگلیس پرداخت!! تجربهُ گول خوردن بزرگترین دولت جهان از وزارت اطلاعات رژیمی پوسیده در دو مرحلهُ تاریخی متفاوت و فقط پس از چند سال فاصلهُ زمانی "یکی در رابطه با کلینتون و قراردادن مجاهدین در لیست تروریستی، در سال 1997 و دیگری در جریان حملهُ آمریکا به عراق و سرنگونی دولت صدام حسین در سال 2003 که بنا بگفتهُ طیف وسیعی از خبر گزاریها رژیم آخوندی توانسته بود که با دادن اطلاعات دروغ به آمریکا از طریق عواملش در طیف نیروهای مخالف صدام حسین، آمریکا را ترغیب به حمله به عراق نماید، هنوز هم که هنوزه خبرگزاریهای مستقل از اینکه پس سلاح های کشتار جمعی صدام حسین کچاست و چرا پیدا نشد بوش و دولتش را به تمسخر میگیرند" باید ما وابستگان به مقاومت خونبار مردم ایران و کلیهُ هواداران به این موضوع که رژیم آخوندی تا کجا و با چه بهانه هایی قصد بر کندن ریشهُ این مقاومت و بویژه رأس این مقاومت آقای مسعود رجوی و رئیس جمهور بر گزیدهُ مقاومت را هدف قرار داده است، باشیم. این رژیم در هر لحظه و هر گام این مقاومت را زیر کنترل دارد و از بکار گیری هیچ ترفندی در این راستا کوتاهی نمیکند. همگی ما هنوز تقاضای بمباران قرارگاه های مجاهدین در عراق، قرار دادن در لیست تروریستی کشورهای اروپایی، تقاضای تعطیلی دفاتر سازمان در کشورهای اروپایی و آمریکا، دستگیری خانم مریم رجوی تو سط دولت وقت فرانسه، عدم برداشتن برچسب تروریستی از روی سازمان علی رغم رأی دادگاه عالی اروپا مبنی بر غیر غابل قبول بودن برچسب تروریستی، بده بستانهای کلان اقتصادی دولتهای فرانسه، ایتالیا، انگلیس با این رژیم باید ما را بیشتر بهوش و بگوش از ترفندهای این رژیم پابگور نماید.


انعکاس برگزاری مراسم سی ژوئن در پاریس، پیام رهبر مقاومت پس از این مراسم به ایرانیان آزاده، جز رژیم را در آورد و بناچار دست به آه و ناله از دست مجاهدین زد. معلوم نیست که رژیمی پوسیده و پا گور که در سراشیب اضمحلال و فروپاشیست هر روزش را با خوابهای پنبه دانهُ تمام شدن مجاهدین، محدود شدنشان در کشورهای اروپایی و آمریکایی، سر میکنه و از اینکه هنوز سرنگون نشده را به فال نیک میگیره.


در پایان باید رأس رژیم ضد بشری آخوندی دجال خون آشام خمینی ضد بشر را مورد هدف قرار داد که آن خون آشام تخم لق را بدهان سایر آخوندکها و پاسدار بسیجیهایش گذاشت لعنت فرستاد و هدف قرار داد و در جهت مقابل آن آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت خونبارمان را مورد ستایش قرار داد که تنها کسی است که آل خمینی و دجالیت آنها را به
خوبی بدنیا شناساند.


پیروز باشید.مأخذ:


1 پیام رهبر مقاومت آقای مسعود رجوی در تاریخ 12 تیر 1386.


2 فرستادن نامه از طرف آقای کلینتون به آخوند خاتمی و تقاضای مذاکره با او.


--
م طحا نی
Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com/