دوشنبه، شهریور ۱۹، ۱۳۸۶

خامنه‌اي و سيم آخر رسوايي

خامنه‌اي و سيم آخر رسوايي

سرمقاله

آخرين ركورد دروغ‌سازي خامنه‌اي را ـ اوراق كردن و فروختن 6هواپيماي عراقي توسط مجاهدين‌ـ‌ در اين شماره مي‌خوانيد. هفته پيش هم جعل و خبرسازي رژيم به نام انترپول مفتضح گرديد هفته پيشتر، شانتاژ و دروغ‌سازي تروريستي درمورد قطار لوكزامبورگ ـ فرانسه به خبر اول چند كشور اروپايي تبديل شد. در هفته هاي قبل، تلويزيونهاي رژيم موجي از خبرسازي مبني بر اقدامات تروريستي و همكاري مجاهدين با القاعده به‌راه انداختند. درهمان برنامه‌هاي خبري، راجع به همكاري مجاهدين با ارتش آمريكا در سركوب شورشهاي عراق هم خبرجعل مي‌كردند. در يك فقره از اين خبرسازيها بيت‌العنكبوت خامنه‌اي 15كشته نيز به حساب مجاهدين منظوركرد:«عناصر سازمان مجاهدین خلق به ساكنان منطقه‌العنبكیه در نزدیكی ناحیه المقدادیه حمله كرده‌اندكه با مقاومت خانواده‌های این منطقه مواجه شدندو در نتیجه 15تن از اعضای مجاهدین خلق كشته شدند» (ايران ديدبان، ايران اينترلينك، البلاغ5خرداد86).
ذكر نمونه‌ها در اين مختصر نمي‌گنجد، اما دو وجه مشترك قابل توجه در اين خبرسازيها شايان بررسي است: اول، زدن به سيم آخر دروغگويي و تناقض‌بافي و جعل و تحريف مانند ادعاي15كشته يا شانتاژ قطار لوكزامبورگ يا سندسازي به نام انترپل يا ادعاي اوراق‌كردن هواپيماهاي عراقي. دوم، مصرف اين مجعولات در برنامه‌هاي اصلي خبر راديو و تلويزيون رژيم، كه كنترل روزمره آنهاـ به خصوص از بابت خبرهاي مربوط به مجاهدين ‌ـ دردست شخص خامنه‌ايست. هم‌چنان كه قبل از اوهم، خميني(از همان زمان رياست قطب‌زاده) شخصاً آنها را زير نظرداشت و سانسور كاملي را عليه مجاهدين اعمال مي كرد.
دو وجه مشترك بالا، قيمت قابل ملاحظه‌يي را روي دست رژيم مي‌گذارد و مضامين سخيف و متناقض و جعليات فاحش خبرهاي ساختگي بلافاصله رسوايي به‌بارمي‌آورد. مثلاً، در ماجراي قطار لوكزامبورگ، رسانه‌ها و منابع اطلاعاتي فرانسه بلافاصله آن‌را مشكوك و بعضاً توطئه عليه مجاهدين خواندند يا در خبرسازي به نام انترپول، سخنگوي وزارت خارجه رژيم مجبور شد كه مفتضحانه عقب‌نشيني كند. پس، اين دروغهاي رسوا چه سودي براي خامنه‌اي دارد؟پاسخ اين است كه مصرف اين خبرسازيها نه براي شنونده بي‌خبر و بي‌طرف كه لاجرم از آن منزجر مي‌شود، بلكه اساسا براي تغذيه «عوامل خودي » و لابي آخوندي است تا در داخله براي سركوب و شكنجه و در خارجه براي پرونده‌سازي و برچسبهاي سفارشي از آن استفاهد كنند.
درمرحله پاياني،كار رژيم ولايت فقيه جز باسياست اعلام جنگ به مردم ايران و جامعه بين‌المللي نمي‌چرخد؛ هرچندكه بايد براي آن بها بپردازد। آخوندها در شيطان‌سازي از مجاهدين هم به سيم آخر رسوايي زده‌اند؛ اما اين خط با پايداري چهارساله اشرف به بن‌بست رسيده است. خامنه‌اي نمي‌تواند با تهمت‌زدن به مجاهدين در العنبكیه يا در قطار لوكزامبورگ به فرانسه يا در هواپيماهاي اوراق شده و ملاخورشده، از مهلكه بگريزد.


کپی از نشریهُ مجاهد867