شنبه، مهر ۰۷، ۱۳۸۶

یادداشت هفته.
سخن هفته.تماس تلفنی خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیدهُ مقاومت با سمبلهای پایداری و استقامت و ایمان در شهر اشرف شوری از شعف و شادی را در دژ پایداری و استقامت بوجود آورد. چشم رزمندگان نستوه و مقاوم روشن گردید و ساعتها با رهبر و رئیس جمهور خود به طرب و شادی پرداختند.


تصادم روز هائی از ماه مبارک رمضان چون تولد امام حسن، شب 5 مهر سال 60، 43 مین سالگرد تولد سازمان، تمدید یکسالهُ مسؤل اولی خواهر مجاهد صدیقهُ حسینی بعنوان مسؤل اول مجاهدین، معرفی 43 تن از خواهران مجاهد خلق از اعضای شورای رهبری مجاهدین در دوران پایداری پر شکوه، شور و وصفی شاعرانه را در این تجمع و تماس بمنصهُ ظهور گذاشت.


باشد که پس از این دوران پرشکوه استقامت وپایداری چشم خلقی به دیدار با این اسطوره ها روشن گردد. مقاومتی که طوفانهای مهیب جنگ عراق و کویت، جنگ غرب با عراق، بمبارانهای شبانه روزی قرارگاه های بیقراران در جنگ آمریکا و عراق، تسلط ارتجاعی ترین اقشار و احزاب و گروههای موجود در عراق بر اریکهُ قدرت در دولت باصطلاح انقلابی عراق بعد از سرنگونی دولت صدام حسین توسط نیروهای آمریکایی، ترور و توطعه های رنگارنگ و روزانهُ دولت ارتجاعی حاکم بر عراق، مقهور نگشت و سرزنده واستوار به راه و آرمان خود ادامه داد. و حالا فصل رویش جوانه های مقاومت در هر شهر و روستا در میهن اسیرمان و در راستای خیزش برای سرنگونی رژیم ضد بشری در فاز اضمحلال و سرنگونی تام و تمام این آخوندهای جنایتکار ودیو صفتان حاکم میباشد. به پیش برای تحقق آرمانهای انقلابیمان.
م طحا نی
Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com/