پنجشنبه، شهریور ۰۷، ۱۳۸۷

ديك چينى: در برخورد با رژیم ايران، همه گزینهها روی میز خواهند بود

ديك چينى: در برخورد با رژیم ايران، همه گزینهها روی میز خواهند بود
6:57:04 AM 1387/6/7
ديك چيني
ديك چيني

معاون رییس جمهور آمریكا، در یك سخنرانی كه به مناسبت نودمین سالگرد كنوانسیون ملی لژیون های آمریكا صورت گرفت، رژیم ایران را اصلىترین حامی تروریسم در جهان نامید و تصریح كرد در برخورد با این رژیم همه گزینه ها، روی میز خواهند بود.
دیك چینی- بخش عمده ای از سخنان خود را به تهدید تروریسم در جهان اختصاص داد و گفت: طی دو هفته آینده، ما سالگرد 11سپتامبر 2001 را برگزار می كنیم و بار دیگر، دشمنانی را كه در این جنگ با آنها مواجه هستیم، به خاطرخواهیم آورد. این افراط گرایان، یونیفرمی به تن ندارند و هیچ استانداردی را در میدان نبرد، به رسمیت نمی شناسند. ما به خاطر صلح و امنیت كشور مان، نباید تا قبل از نابودی كامل دشمن، سراز پا بشناسیم. جرج بوش تصمیمی اتخاذ كرد كه بر مبنای آن بتواند تمامی مولفه های قدرت كشور را برای مقابله با این افراطیون بكار ببرد. او همچنین روشن ساخته است رژیم هایی كه حامی تروریسم باشند و خواست جهان متمدن را به چالش بكشند، باید قبل از آنكه دیر شده باشد، حساب اعمال خود را پس بدهند.
معاون رئیس جمهور آمریكا تصریح كرد: جنگ علیه ترور، صرفا شعار نیست، بلكه در هر دو جبهه، جنگی (واقعی) در جریان است. تنها راه پیروزی در این جنگ، تهاجم است؛ همان كه ما به آن مشغول هستیم. . ما در عراق و افغانستان به وعده خود در حمایت از این دمكراسی ها، شكل دادن نیروهای دفاعی شان و نیز ممانعت از آنكه تروریستها بتوانند جای پایی در این منطقه بحرانی جهان پیدا كنند، پایبند هستیم. ما به التزامات خود در عراق و افغانستان پایبند خواهیم بود.
دیك چینی در ادامه، نسبت به هرگونه عقب نشینی زودرس از عراق هشدار داد و گفت: موفقیت در عراق به ما امكان می دهد كه سیاست رییس جمهور مبنی بر - بازگشت در پیروزی- را به پیش ببریم.
معاون رییس جمهور آمریكا در ادامه به تهدید رژیم ایران برای كل منطقه و جهان پرداخت و گفت: ما به رسمیت می شناسیم كه كماكان چالش هایی در عراق و در خاورمیانه پیش رو قرار دارند. از جمله تلاشهای رژیم افراطی ایران برای توسعه تكنولوژی هایی كه می تواند به آن امكان ساخت سلاح هسته ای را بدهد. هیچكس نباید خیال باطلی در این خصوص داشته باشد. رژیم ایران اصلىترین رژیم حامی تروریسم در جهان است. یك ایران مجهز به سلاح هسته ای، تهدیدی برای منافع حیاتی ما خواهد بود. ایالات متحده كماكان روی بسیج دوستان و متحدان خود برای اعمال فشار بر رژیم ایران، جهت پذیرفتن یك راه حل دیپلماتیك، تبعیت از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و ترك تلاش هایش برای ساخت قابليتهای تسلیحات هسته ای متمركز خواهد بود. دیپلماسی همواره مرجح خواهد بود، اما رژیم ایران باید بداند كه ایالات متحده مصمم است از منافعش دفاع كند و اینكه همه گزینه ها روی میز قرار دارد.