شنبه، شهریور ۰۹، ۱۳۸۷

خاوران در محاصره ماموران رژیم

خاوران در محاصره ماموران رژیم

زینت میرهاشمی

صبح روز آدینه 8 شهریور، میعادگاه عاشقان آزادی در محاصره لباس شخصیها و ماموران وزارت اطلاعات قرار گرفت. ماموران اجازه برگزاری مراسم به خانواده های فربانیان قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 را ندادند. پاسداران حکومت اصلی ترین راه ورود به گورستان خاوران، را مسدود کردند و از ورود خانواده جانباختگان به این گورستان جلوگیری کردند. ماموران سرکوبگر رژیم تعدادی را که قصد شرکت در این مراسم را داشتند دستگیر کردند.

طی هفته اخیر، ماموران وزارت اطلاعات با تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی تماس گرفته و آنها را تهدید کرده و برگزاری هر گونه مراسمی را حتا در خانه ممنوع اعلام کردند. بعد از گردهماییهای سالهای گذشته خانواده های زندانیان سیاسی در خاوران، تعدادی از خانواده ها مورد تهدید و آزار گرفته و همچنان برخی از آنها در زندان به سر می برند. هفته گذشته سازمان عفو بین الملل طی اطلاعیه ای، از برخورد رژیم با خانواده ها و شرکت کنندگان در مراسم خاوران ابراز نگرانی کرده و به رژیم هشدار داده بود. خاوران جایگاه عاشقان آزادی و سمبل وحشیگری و بربریت رژیم دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران است. پایوران رزیم با توهش و بربریت قصد داشتند با گورهای جمعی و دور از شهر، این عاشقان را تیدیل به فراموش شدگان کنند. اما زهی خیال باطل. خاوران در دل مردم لانه کرده و تبدیل به جایگاه جاودانگان شده است. خفتگان در خاوران، مرغهای طوفانی بودند که پروازشان به راستی بلند بود.