پنجشنبه، مرداد ۳۱، ۱۳۸۷

تركيه مخالف مجهز شدن رژیم آخوندى به سلاح هستهیی است

تركيه مخالف مجهز شدن رژیم آخوندى به سلاح هستهیی است
12:52:43 PM 1387/5/30
عبدالله گل
عبدالله گل

رئیس جمهور تركیه تصریح كرد ما مخالف مجهز شدن رژیم ایران به سلاح هستهیی هستیم.
عبدالله گل كه با روزنامه گاردین چاپ لندن مصاحبه می كرد، افزود: در عین مخالفت با دست یابى رژیم ایران به سلاح هستهیی نمی خواهم به حمله احتمالی آمریكا به ایران فكر كنم.
میدل ایست تایمز چاپ انگلستان نیز طی مقاله یی با عنوان ” سفر كوتاه احمدی نژاد به تركیه” نوشت: تركیه نگران یك جنگ دیگر است كه می‌تواند تمام منطقه را فرا گیرد . آنها وظیفه خود می دانند هر آنچه كه در توان دارند برای دفع فاجعه انجام دهند.