سه‌شنبه، مرداد ۱۵، ۱۳۸۷

دخالتهاى رژيم آخوندى در مصر قابل تحمل نيست

دخالتهاى رژيم آخوندى در مصر قابل تحمل نيست
12:33:35 PM 1387/5/14
نقشه مصر
نقشه مصر

محمد عبدالاله دبیر روابط خارجی حزب ملی مصر ـ حزب حاكم ـ در بیانیه ای كه در پایان این كنفرانس منتشر شد ، گفت، اختلاف میان رژیم ایران و مصر نه از نامگذاری یك خیابان كه از دخالت این رژیم در مسایل قاهره ناشی می شود . پخش فیلم موهن نسبت به رئیس جمهور سابق مصر انور السادات از جمله این دخالت هاست. .
وی گفت: من در سفر اخیرم به تهران به مقام های رژیم ایران گفتم نامگذاری یكی از خیابان های تهران به اسم قاتل انورسادات و پخش فیلم اعدام فرعون چیزی جز تشویق تروریسم نیست .
دبیر روابط خارجی حزب ملی مصر افزود: اشغال عراق سه پیامد خطرناك داشت، افزایش دخالت رژیم ایران در منطقه ، خطر تقسیم عراق و سوء استفاده رژیم ایران از مذهب برای دست یابى به اهداف توسعه طلبانهاش در كشورهای عربی
عبدالمنعم المشاط مدیر مركز پژوهش ها و مطالعات سیاسی دانشگاه قاهره نیز نسبت به دخالت های روزافزون رژیم ایران در كشورهای عربی هشدار داد. وی این دخالت ها را از جمله مهمترین تهدید امنیت ملی اعراب دانست
فهمی القیسی سفیر پیشین عراق در مصر و استاد قانون بینالملل نیز دخالت های رژیم ایران در كشورهای منطقه را محكوم كرد.