پنجشنبه، مرداد ۳۱، ۱۳۸۷

رهبر حزب ایدئولوژی ملی گرجستان: ناوهای آمریكا، فرانسه و انگلیس، برای حمله به رژیم بسیج شده اند

رهبر حزب ایدئولوژی ملی گرجستان: ناوهای آمریكا، فرانسه و انگلیس، برای حمله به رژیم بسیج شده اند
12:52:43 PM 1387/5/30
ناوهاي جنگي آمريكا
ناوهاي جنگي آمريكا

رهبر حزب ایدئولوژی ملی گرجستان گفت، همه می دانند كه ناوهای آمریكا، فرانسه و انگلیس در خلیج فارس برای حمله به رژیم ایران بسیج شده اند
زوراب گاگنیدزه طی اظهاراتی كه در شماره روز سه شنبه روزنامه كرونیكا درج شده ، افزود: سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به طور علنی گفت آمریكا بین دو مساله یعنی گرجستان و سایر مسایل مهمتر یكی را باید انتخاب كند. منظور او از مسائل مهمتر همان مساله ایران و عملیات نظامی علیه آن است.