شنبه، شهریور ۰۹، ۱۳۸۷

میدل ایست تایمز: طبل جنگ، با صدای بلندتری كوبیده می شود

میدل ایست تایمز: طبل جنگ، با صدای بلندتری كوبیده می شود
12:21:06 PM 1387/6/8
ناو جنگي آمريكا
ناو جنگي آمريكا

میدل ایست تایمز - چاپ انگلستان مقاله ای با عنوان در صورت شكست دیپلماسی، آمریكا با حمله نظامی به رژیم ایران موافقت خواهد كرد ، به چاپ رساند. بخشهایی از این مقاله، از نظرتان می گذرد:
طبل جنگ، با صدای بلندتری كوبیده می شود و با اصرار رژیم ایران بر برنامه هسته ای، طنینش افزایش می یابد. در عین حال، دولت آمریكا به دنبال آن است كه مساله برنامه غنی سازی اورانیوم رژیم ایران، قبل از ژانویه 2009 كه دولت بعدی در این كشور سوگندیاد می كند، حل شده باشد؛ از این رو، ساعت در حال تیك تاك است.
میدل ایست تایمز، افزود: همین چهارشنبه گذشته، دیك چینی- معاون رییس جمهورآمریكا، آنچه را كه جرج بوش به كرات بیان كرده است را تكرار نمود و گفت، تمامی گزينهها روی میز است. جمله ای كه معنایش، مطرح بودن احتمال حمله نظامی بود.
در حالی كه انتخابات آمریكا به مراحل نهایی اش نزدیك می شود، سیاست خارجی، نقش بسزایی در این روند، پیدا نموده است.
براساس نظرسنجی جدیدی كه روز پنجشنبه انتشار یافت، 63درصد از رای دهندگان آمریكایی، تمایل خود را به حمله نظامی علیه رژیم ایران در صورت شكست دیپلماسی اعلام كرده اند.
همچنین 87درصد از آنها بر این باور هستند كه رژیم ایران در مسیر ساخت سلاح هسته ای قرار دارد؛ آنچه كه می تواند تهدیدی مستقیم برای امنیت ایالات متحده باشد.
85درصد از دمكرات ها و 97درصد جمهوریخواهان، بر این باورند كه رژیم ایران، تهدیدی جدی برای آنها است.
به رغم اینكه 62درصد از آنها فكر می كنند، كماكان امیدی برای پیشبرد دیپلماسی وجود داشته باشد، 90درصدشان از این بیم دارند كه رژیم ایران، تكنولوژی هسته ایش را در اختیار سازمانهای تروریستی قرار دهد.
براساس این نظرسنجی، 81درصد پاسخ دهندگان، خواهان آن هستند كه جامعه جهانی در راستای متوقف ساختن رژیم ایران در دست یابى به سلاح هسته اییش حركت كند و در صورتیكه مداخله نظامی به وقوع بپوندد، 55درصد، از حمله هدفمند آمریكا علیه سايتهای هسته ای رژیم ایران حمایت خواهند كرد.