شنبه، شهریور ۰۹، ۱۳۸۷

مانور گسترده كویت، در برابر تهدیدات احتمالی حمله نظامی به ایران

مانور گسترده كویت، در برابر تهدیدات احتمالی حمله نظامی به ایران
12:21:06 PM 1387/6/8
كويت
كويت

مقامهاى نظامی كویت اعلام كردند برای رویارویی با شرایط ناشی از هرگونه حمله احتمالی به رژیم ایران، مانوری را در ماه رمضان در آبهای خلیج فارس برگزار می كند. روزنامه الوطن نوشت: در این مانور كه در چارچوب تدابیر فوق العاده دولت كویت صورت می گیرد، از همه ظرفیتها و امكانات نیروهای زمینی هوایی و دریایی ارتش كویت استفاده می شود.
این روزنامه افزود: این مانور گسترده با استفاده از تانكهای سنگین و هواپیماها و نیروی تهاجمی یگانهای مرزی برگزار می شود.