شنبه، شهریور ۰۲، ۱۳۸۷

وحشت رژيم آخوندى نسبت به دیدارهای رئیسجمهور برگزیده مقاومت از پارلمانهای اروپایی

وحشت رژيم آخوندى نسبت به دیدارهای رئیسجمهور برگزیده مقاومت از پارلمانهای اروپایی
12:01:12 PM 1387/6/2
ديدار رئيس جمهور برگزيده مقاومت از پارلمان ايتاليا
ديدار رئيس جمهور برگزيده مقاومت از پارلمان ايتاليا

كمیسیون امنیت مجلس ارتجاع در یك جلسه فوق العاده با حضور سفرای رژیم آخوندی در كشورهای مختلف، نسبت به دیدارهای رئیسجمهور برگزیده مقاومت ایران در پارلمانهای اروپایی و حمایت این پارلمانها از مقاومت ایران ابراز وحشت و تأكید كرد: حضور برخی از سرکردگان سازمان منافقین در برخی از پارلمانهای اروپایی به معنای حمایت از تروریسم است
كمیسیون امنیت مجلس رژیم نسبت به حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی انگلستان نیز سوز و گداز و ابراز نگرانی كرد و پس از استماع گزارش سفیر آخوندها در لندن خواستار پایینآوردن سطح مناسبات رژیم با انگلستان به سطح كاردار شد.
خبرگزاری حكومتی مهر امروز گزارش داد:
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با دعوت از سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف تشکیل جلسه فوق العاده داد. اعضای این كمیسیون در دیدار با سفیر تهران در لندن بر ضرورت بررسی مجدد روابط جمهوری اسلامی ایران با انگلیس و کاهش این روابط تاکید کردند .
این خبرگزاری افزود: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پس از استماع گزارش سفیر نسبت به اقدام انگلیس در حمایت از سازمان منافقین به شدت انتقاد و تاکید کرد : این اقدام انگلیس گامی است در جهت حمایت از تروریسم و گسترش حرکت های تروریستی در منطقه، . است.
کمیسیون همچنین نسبت به نقش منفی انگلیس در صدور قطعنامه های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران و اعمال تحریمهای اتحادیه اروپا اعتراض و بر ضرورت بررسی مجدد روابط جمهوری اسلامی ایران با انگلیس تاکید کرد.
خبرگزاری حكومتی مهر همچنین به نقل از کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع تاکید کرد : «اگر قرار است نقش انگلیس در رابطه با جمهوری اسلامی ایران به این اندازه منفی باشد چه ضرورتی بر حفظ سطح روابط در حد سفیر است».
اعضای كمیسیون امنیت مجلس ارتجاع همچنین نسبت به موقعیت بین المللی مقاومت ایران ابراز وحشت كردند.
خبرگزاری حكومتی مهر گفت: کمیسیون امنیت مجلس در رابطه با اتحادیه اروپا به شدت از حضور برخی از سرکردگان سازمان منافقین در برخی از پارلمانهای اروپایی انتقاد و تاکید کرد این حضور به معنای حمایت از تروریسم است.