سه‌شنبه، شهریور ۰۵، ۱۳۸۷

خبرگزاری كرونوس ایتالیا: اعتصاب غذاى زندانیان سیاسى كرد

خبرگزاری كرونوس ایتالیا: اعتصاب غذاى زندانیان سیاسى كرد
5:51:22 AM 1387/6/5
-
-

خبرگزاری كرونوس ایتالیا خبرداد، زندانیان كردی كه به دلیل فعالیتهای سیاسی از سوی رژیم ایران زندانی شدند، از روز دوشنبه، اعتصاب غذای خود را شروع كردند. این اعتصاب به منظور جلب افكار عمومی علیه صدور حكم اعدام فعالین كرد و محكوم كردن نقض حقوق بشر در زندان و خارج از زندان صورت می گیرد. تاكنون، هشت فعال كرد، به مرگ محكوم شده اند و شش تن دیگر نیز، به دلیل فعالیتهای سیاسی، با محكومیتهایی از جمله 11سال زندان روبرو گردیدهاند.