پنجشنبه، مرداد ۳۱، ۱۳۸۷

كشف يك شكنجهگاه مخوف شبه نظاميان شيعى در بغداد

كشف يك شكنجهگاه مخوف شبه نظاميان شيعى در بغداد
12:52:43 PM 1387/5/30
كشف شكنجه گاه  در عراق - آرشيو
كشف شكنجه گاه در عراق - آرشيو

یك شكنجهگاه مخوف كه توسط شبه نظامیان شیعی در بغداد راه اندازی شده بود كشف گردید. نیروهای چندملیتی در عراق معمولا این شبه نظامیان را وابسته به رژیم آخوندی معرفی می كنند.
گزارشى از سى ان ان: داستانهای تكاندهنده زیادی از عراق تعریف شده است، ولی جدیدترین گزارش حاكی از كشف یك شكنجه‌گاه متعلق به شبه نظامیان شیعی است. اینبار نیروهای شورای بیداری این شكنجه‌گاه را كه در آن اعمال وحشیانه علیه مردم عراق صورت میگرفت، كشف كردند.
اینجا شكنجه‌گاهی است كه شبه نظامیان شیعی در یك مسجد در بغداد دائر كرده بودند. هنگام حفاری در محوطه، موی سر زنان از داخل قبور بیرون آورده می شود. روی دیوارها آثار خون وجود دارد، و از سقف اتاق، حلقه طناب اعدام، هنوز آویزان است.
سرایدار جدید مسجد، محلی كه اجساد قربانیان این شكنجه گاه دفن شده بودند را نشان داد. او میگوید آنها را شكنجه كرده و به برخی تیر خلاص زده ‌اند. گزارشگر سی.ان.ان گفت: كسانی كه در همسایگی این مسجد زندگی میكردند میگویند، صدای شیون و جیغ قربانیان از داخل این محل شنیده میشد. ابو مهنّد میگوید، اینجا محلی است كه افراد بی گناه را شكنجه كرده و در نهایت می كشتند. ما خونهای ریخته شده را با خاك پوشانده‌ایم. شبه نظامیان این محل را سه ماه پیش ترك كردند. آنها از این مسجد به عنوان زندان و شكنجه گاه استفاده می كردند.
گروه ”پسران عراق” كه از حمایت نیروی چندملیتی و ارتش آمریكا برخوردارند ، پس از كشف این محل كنترل آن را برعهده گرفته‌اند. آنها اعمالی كه دشمنشان یعنی شبه نظامیان شیعی مرتكب شدند را نشان می دهند. این زنجیر دور دستان و پاهای یكی از اجسادی كه در محوطه از زیر خاك بیرون آورده شد، پیچیده شده بود. جسد متعلق به یك پیرمرد بود.
سی.ان.ان گفت: هرچه زمان میگذرد، مردم عراق بیشتر عمق جنایات و قوانین وحشیانه‌یی را كه شبه نظامیان شیعی مرتكب میشدند و بر مردم اعمال میكردند، درك میكنند. آنها میگویند حداقل 27 جسد از شیعه و سنی در این محوطه دفن شده است.
گزارشگر سی.ان.ان افزود: ابوصمصام رائد توسط شبه نظامیان ربوده شد. پسرش را در آن قبر چال كرده بودند. شبه نظامیان مدعی شدند پسر ابوصمصام جاسوس آمریكاییها است. تصاویر ویدیویی كه از باقیمانده جسد پسرش گرفته شده، را به خانواده تحویل دادند. مادرش در حالی كه عكس پسرش را در دست داشت، تمام بدنش می لرزید و گریه میكرد. او گفت پسرم یك دانشجوی دانشگاه بود. جسد او از فرط شكنجه دیگر قابل شناسایی نبود. دستان و پاهای او را قطع كرده و سر او را بریده بودند. او 25 سال داشت.
سی.ان.ان گفت: بسیاری از خانواده ها در جریان حملات شبه نظامیان شیعی خانه های خود را ترك كرده و فرار میكردند. خانه ها در این خیابان خلوت، متروكه شده و مغازه ها بسته اند. كارهای ساختمانی نیمه تمام رها شده است.
تعدادی از مردم محله كه هنوز اینجا حضور دارند، تصاویر عزیزان خود را كه ربوده شده و دیگر خبری از آنها نیست را در دست دارند. آنها هنوز به دنبال خبری از عزیزانشان هستند.
عبیّد میگوید: شبه نظامیان پسرم، پسرعمویم و پسر برادرم را ربوده و بردند. كریمه، همسرش عكس پسرش را كه در كنار نوه‌اش نشسته به ما نشان می دهد. آنها گفتند می خواهیم برای چند دقیقه با او صحبت كنیم. ولی دیگر هرگز او را ندیدیم. كریمه افزود، دیروز دنبال من میكردند و می خواستند مرا هم بربایند.
سی.ان.ان گفت با وجود این كه شبه نظامیان از اینجا رفته اند، ولی هنوز در گوشه و كنار وجود دارند و مردم این را حس می كنند.