یکشنبه، شهریور ۱۰، ۱۳۸۷

نسرین سلام.

نسرین سلام.
دلیل اصلی این است که کامپیوترم زیر کنترل است و تمام مطالبی را که مینویسیم را سانسور میکنند؟! و نمیتونم به هیچ جا چه در خود لندن یا آمریکا یا اروپا ایمیل هایم درست پست بشه و کامپیوتر جدید را هم که خریدم را هم همین کار را میکنند و به من میگویند که نمیگذاریم ایمیل بفرستی و یا وبلاگ و وب سایت هات را آپ تو دیت کنی؟! از دل کامپیوتر خریدم و 1/5 ماه در خانه ام بود و سه بار برام تعویض کردند و همه اش یخ میزد و به من میگفتند که مجاهدین به تو میگن یخ و ما نمیگذاریم کار کنی؟؟!! مهندسین دل تمام روز آن لان از دهلی نو توی کامپیوترم بودند و در پایان به من گفتند که کامپیوترت را کنترل میکنند و نمیتوانیم کار بکنیم . پس گذفتند؟؟!!! زمانیکه نگذاشتند که سکیودیتی را روی لپ تاپ جدید هصب کنم و خیلی از فایلهایی مع فابریک روی لپ تاپ بود دیلیت کردند چون ضد رژیم هستند را به شرکت پی سی ورلد که لپ تاپ را هریدع بودم گفتم با تعجل بعد از چند دقیقه به من گفتند که اگه ما بگذاریم دوباره دیلیت میکنند؟؟!!
پلیس انگلستان به کمک رژیم آخوندی پاسداری آمده و حتی سیما را هم نمیگذارند که ببینم و فریز میکنند و میگند برگرد به آمریکا یا عراق؟!
از ژوئن 1996 که برای شرکت در ارزکورت سخنرانی خواهر مریم از آمریکا آمدم و در لندن پیش دخترم ماندم این جریا ن به شیوهُ جدیدی شروع شد و تمام دوستانی که در آمریکا داشتم و از هند، چین، ترکیه و ... بودند با مشکل مواجهه شدند و به کشورشان زمین لرزه زدند و از من میپرسند که دیگه در کدام کشور دوست داری و کجا ها بودی؟؟؟!!
24 ساعت بعد از تماسم با دفتر مجاهدین در نیویورک با هدایت مستوفی 9/11 را زدند و جلوی در خانه ام دو نفر سیک هندی منتظرم بودند و به من میگفتند میخواهی از نیویورک کمک بگیری حالا برو کمک بگیر و 2 کیسه پاپ کورن پای درخت جلوی خانه ام ریخته و میگفتند که ما کردیم؟! الآن که من موزیک مربوط به 9/11 را پخش میکنم را هم فریز میکنند و میگن آره ما کردیم؟!
خانه ای که در حال حاظر من ساکن هستم متعلق به یک زن روس بوده که در 2001 او را بیرون و مرا به این خانه آورده اند؟! روز دومی که خانه را آماده میکردم دو نفر از شبکهُ ضد جاسوسی انگلستان آمده و از من میپرسیدند که با آن زن روس چه رابطه ای دارم؟! و آن زن روس کجاست؟ من که تعجب کرده بودم بهشون گفتم که شهرداری محل این خانه را به من داده است؟! در موارد متوالی مورد تعقیب و مراقبت از طرف چند زن و مرد روس و هندی و افغانی و انگلیسی در محل خانه ام بودم و روز بعد از زلزله در چین جلوی درب خانه ام 2 تپه خاک ریخته شده بود و انبوهی نوار تیپ کاست جلوی درب خانه و دور و بر ماشینم بود؟! در جیب کتم یک تیپ مخصوص انسرینگ ماشین بود؟! سرایدار بیلدینگ 13 طبقه من جلوی درب خانه به جارو تکیه داده و میگفت خاکت را میخواهی؟؟؟!!! تلفنم را چند ماه قبل از کار افتاده بود و بیرون انداخته بودم؟! تیپ آنرا به جیبم برگردانده بودند؟؟!! در آمریکا تمام مکالماتم را با بهاره و بهنام از لندن و آلمان ضبط میکردم و هنگامی که برنگشتم آمریکا نمیدونم که چه طوری تمام وسائل خانه ام و ماشینم در دالاس دست رژیم افتاد؟! و از آن زمان که به این آدرس جدید آمده ام علاوه انگلیس و رژیم روسیه هم روی سرم بود؟؟!! در زمان بعد از زلزله در لس آنجلس درب و پنجرهُ بیلدینگم را پشت سر هم میشکنند و با اسپری زرد و قهوه ای در بیلدینگ و درب و دیوار و آسانسور شعار مینویسند؟؟!! و روسهایی که در بیلدینگ من بودند روز یک شنبه از بیلدینگ بیرونشان بردند؟؟!! و وقتی که من بیرون رفتم نمیخواستند که ببینمشون که دارند خانه عوض میکنند؟؟!!! آنها کسانی بودند که همیشه تعقیبم میکردند و لباس زرد و قهوه ای میپوشیدند؟؟؟!! مغازه داران محلی به من میگفتند که این روسها و پلیس و رژیم میکنند؟؟!! و پلیس و شهر داری محل آنها را درست روزی که شهر داری تعطیل است بیرون برد؟!... و چندین معازهُ مجل که مرا میشناسند شبانه در ساعت 10 شب بهشون خمله میشه؟؟؟!! و مغازه هاشون غارت میشه؟؟!! کافی نتی که برای رزرو بلیط برای رفتن به آلمان برای گرفتن دی ان ا تست رفتم را ساعت 10 همان شب منهدم کردند و تا چند ماه پبش مثل خرابه مانده بود؟؟!!
روزی که زمین لرزه لس آنجلس زدند. هنگامی که همراه دوست دخترم از بیمارستان بر میگشتم 2 پلیس که دوچرخه داشتند و 2 چرخه را دور تر پارک کرده بودند که نبینم منتظرم بودند و آثار رد پا که افراد متعددی از اطاقهای موجود در طبقه همگف خانه تردد کرده اند تمام منطقهُ هم کف را پوشانده بود و 2 پلیس درب بیلدینگ را باز کرده و یکی وارد یکی از این اطاقها شد و پلیس دیگر به ما اشاره کرد که بیا کنار من؟! (من به دوستم صبح این روز کفته بودم که پلیس د.باره در حال خرابکاری است؟!) در تمام مواردی که با اتوبوس برای خرید و سر کار میرفتم دو پلیس جلوی اتوبوس منتظر بوده و وارد اتوبوس میشدند و بچه مدرسه ها را به طبقه بالای اتوبوس میفرستادند و به من میگفتند که کجا بنشینم؟! چندین مورد که پلیس در محل خرید منتطز من است و در مواجهه با من کمر بند خود را روی من باز میکرد زیاد است؟! در مرکز خرید مردم و سکیوریتی به من میگفت که پلیس تعقیبت میکنه؟؟!! هر جایی که میرم تعقیبم میکنند؟! در مواردی که به خانهُ دوست پسر بهاره میرفتم پلیس و آمبولانس و آتش نشانی تعقیبم میکنند؟؟!! و هنگامیکه با ماشین به محل میرسیدم انبوه پلیس محل را محاصره نموده و تعقیبم میکردند و هنگامیکه به مراکز عمومی مقل پاب و مغازهُ شلوغ وارد میشم مردم بیرون میریزند و پلیس فرار میکنه؟؟!! تمام محل حتی دور ترین نقطهُ لندن به من میگن که پلیس میکنه؟؟؟!!!
چند مورد که به دفتر مجاهدین میرم پلیس و آتش نشانی تعقیبم میکنه تا دفتر و در برگشت آتش نشانی جلوی خانه ام میاد وا میایسته؟؟!!
عکس محل اطاقهایی که مرا مانیتور کرده اند ضمیمه است؟! این سیستم کنترل آنها طوری است که در هر حالتی که باشم از آندر گراند های لندن که 200 متر زیر زمین هستند یا در هواپیما بین لندن و نیویورک اگه کسی به من کوچکترین اشاره ای کنه را میتوانند مانیتور و بگیرند و به من میگن که منظور آنها برای چیست؟؟!!! خانوادهُ همسرم در آمریکا و آلمان و ایران مرا به جای یکی از اعضای خانوادهُ خود که ساواکی شاه بوده جا زده اند و به پلیس لندن آن مشخصات را داده اند و الآن که متوجه شده ام دیگر با من تماس نمیگیرند و به تلفن و ایمیل هام جواب نمیدهند؟؟!!
از 1996 تا حالا تمام دنیا روی سر من است و من شده ام از رهبران بلند پایهُ مجاهدین؟؟!!!
من 1992 به دفتر ترکیه آمدم و بعد از شهادت اکبر قربانی و تعطیلی دفتر به یونایتد نیشن رفتم و سال 1994 اولین نفر از اعضای دفتر بودم که قبولی آمریکا را گرفتم و روزی که از دفتر آمریکا در استانبول تلکس قبولی و تاریخ پروتز به آمریکا را گرفتم پلیس ضد ترور ترکیه جلوی درب خانه ام بود و نامه ای را به من نشان داد که رژیم تقاضای دستگیری و تحویلم شده و به من میگفتند که چطوری از آمریکا قبولی گرفتی و آدرس پلیس مخفی خودشان در بوستون آمریکا را به من دادند که اگه از پ کا ک در آمریکا خبری دارم به آنها بدهم آنها هم مرا به رژیم تحویل نمیدهند؟؟!! روز بعد از پروازم تمام نفرات دیگر که در شهر های محتلف ترکیه بودند جمع آوری و با پیر و بچه تحویل رژیم در مرز بازرگان شدند؟؟!!
وقتی به دالاس رفتم جریان از دالاس شروع شد و تمام محل هایی از خانه ام که نشریه مجاهد، ویدیو مجاهدین و شورا؟! نوار های مجاهدین و شورا را نگه میداشتم را با پتک میکوبیدند؟! و این کار شان تا الآن که این مطلب را مینویسم یک لحظه قطع نشده است؟؟!!
در سال 1994 که به آمریکا میرفتیم و 300 پناهنده ایرانی عراقی و کرد بودیم در فرانکفورت آلمان تعویض هواپیما داشتیم که من و یک پناهنده دیگر که اون هم از اشرف بود را بلیط ندادند و همه رفتند؟؟!! زمانیکه ما دنبال این بودیم که چرا به ما بلیط نداده اند و دنبال یکی که بپرسیم چی شده، از ما تکی فیلم گرفتند و در دالاس تگزاس هنگامی که تازه چند روز بود سر کار رفته بودم یک عرب سومالیایی و یک کرد عراقی سر ناهار به من میگفتند که مرا میشناسند و در آلمان بوده و کرد ها را ترور کرده ام؟؟!!! زمانیکه به دفتر هیوستون و واشنگتن و لس آنجلس تلفن زدم تلفنهام تماماُ قطع میشد ودر ترکیه زهرا رجبی و علی مرادی همزمان ترور شدند؟؟!!! هندی ها، عراقیها، از سر کار تعقیبم کردند که خانه ام را پیدا کنند و هنگامی که به وکیلم گفتم، در جواب گفته بودند که ما سیک هندی هستیم و خمینی را دوست داریم و میخواهیم بدانیم که چرا به آمریکا پناهنده شده؟؟!!! و در همان مسیری که از محل کار به خانه میرفتم در یک محدوده ای که مسکونی نبود متوجه شدم که ماشینی از 300 متری من روشن شد و با سرعت راخ افتاد و چراعهاش را روشن نکرده و در همین حین چیزی به شیشهُ ماشینم درست در مقابل پیشانیم خورد؟ و متوقف شدم؟ شیشه به اندازهُ یک سکه کوچک سوراخ شد ولی از شیشه عبور نکرد؟؟!! شب قبل از این جریان یک کرد ایرانی متعلق به کومله که از کومله بریده بود و یک دوست دختر چینی داشت در همین محدوده منتظر من ایستاده بود و هنگامی که متوجه شدم که داره تعقیبم میکنه و جلوش ایستادم و پرسیدم چکار داری با من؟؟!! گفت که میخواهم از هم خانه یی های اولت در دالاس چیزی بهت بگم آنها شاه چی هستند و پشت سرت خیلی حرفها زده اند؟! این فرد اولین بار بود که در این مسیر و در ساعت1 صبح در این محل تعقیبم میکرد؟؟!! دولت آمریکا من و یک نفر دیگر که از اسیران جنگی مجاهدین بود و 1 پلیس شاه چی که در ترکیه برای پناهندگی به مجاهدین آمده بود و ما بهش جواب رد داده بودیم و یک پناهندهُ ایرانی دیگر را در یک خانهُ 2 خابه جا داده بود و وقتی دیدنه که از روز اول ورودم به دفتر مجاهدین در دالاس رفته و کار میکنم وسائلم را بیرون توی هال گذاشته بودند و به امیگریشن گفته بودند که نمیخواهیم این پیش ما با شه؟! وکیل امیگریشنم به من گفت و گفت تا پایان مهلت مقرر میتونی آنجا بمونی ؟؟!!
در لندن از بدو ورودم با سیک هندی مشکل داشتم و بهاره را شدیداُ اذیت کرده بودند؟؟!! و حتی الآن با ماشین های سیلور و تلفن همراه تعقیب من و دوست دخترم میکنند و دیروز دوست دخترم میگفت که از آنها میترسه و دیگه نمیخواد که با من باشه؟؟؟!! ماشین اون را هم زدند؟! به خانه اش شبانه چند ماشین حمله کرد و وقتی به پلیس تلفن زد پلیس هیچ اقدامی نکرد؟! و نیامد؟!
دوست دخترم هفتهُ گذشته عمل جراحی زانو داشت و میبایست که برای عمل جراحی آزمایش ای سی جی خون و قلب و ایکس ری از زانو میگرفتند؟! که آژیر اون بخش راه افتاد و همهُ پرسنل بیمارستان و سکیوریتی سر ما ریختند و بیرونمون کردند و عمل جراحی را بدون آن انجام دادند؟! بجز 2 دکتر تمام پرسنل دست چپشون را شکل علی گدا در می آوردند و پیش ما آمده و به همدیگه میگفتند که ما آشغالیم و باید بیرونشون کنیم؟!
صدای این مزدوران روی تمام شبکه های تلویزیونی هست؟! روی تمام شبکه های رادیویی هست؟؟!! روی تمام موزیک و دی وی دی و فیلم هست؟!
از 1996 تا حالا چند بار که به آمریکا رفتم 2 پلیس جلوی درب هواپیما منتظر من هستند و تا زمانیکه فرودگاه را ترک نکرده ام در کنارم هستند؟!
من توانسته ام بعضی از موارد را در این وبلاگم جمع آوری کنم که چه بلاهایی سرم آورده اند؟!::
http://mo.tahani.googlepages.com
ایمیلهای ساپورت از مجامع حقوق بشری و مبارزه با کنترل افکار و ویدیوی یو تیوب که موارد شکنجه آنها را ویدیو کرده ام و یک یو تیوب ویدیوی جدید به زودی در رابطه با زدن زمین لرزه پخش خواهم کرد؟! من میوزیک ویدیو دارم که رژیم توسط دولت انگلستان و روسیه زمین لرزه میزنه؟؟!! زمانیکه این ویدیو ها را در خانه ام پخش میکنم بیلدینک 13 طبقه مثل اینکه زمین لرزه آمده باشه میلرزه و به من میگن ما میکنیم چکار میخواهی بکنه برو بکن؟؟!! در تمام مواردی که در ایران تظاهرات میشه از هر نوعش؟؟!! وقتیکه بر میگردم خانه تمام موزیک سی دی و دی وی دی هایی که دوست ندارند رامیریزند روی زمین و جلوی درب و وقتی به پلیس زنگ میزنم که کسی وارد خانه ام شده و این کار را کرده پلیس به خنده های کریهی به من میگه چه کار میخواهی بکنی برو بکن؟؟!!!
بلیط هواپیمای دو طرفه که از دالاس به لندن آمدم و فتوکپی اسناد یو ان من و نامه هایی که از ادارهُ پناهندگی آمریکا با خودم آورده بودم به همراه تمام عکس هایی که از بهاره بود و آثار شکنجه شدن بهاره در لندن بود از داخل کیف سامسونیتم دزدیده شده بود و هنگامی که به پلیس مراجعه کردم از من همه اش میپرسیدند که آنها را برای چی نگه داشته بودی و مرا مسخره میکردند؟؟!!! و به همیدیگه میگفتند از این کشور خوشت نمیاد برگرد جایی که بودی؟؟!! خانواده ای که از بهاره سرپرستی میکرد و تمام عکس و فیلم هایی که از سال 1990 تا سال 1996 داشت را به من ندادند و گفتند که سوزانده ایم؟؟!!
کلیه شهر هایی که در ترکیه برای پخش ویدیوی رژه ارتش آزادی بخش رفته بودم دچار زمین لرزه شدند و از من میپرسند که دیگه کجا ها رفته ای؟؟!!!

http://www.youtube.com/user/motahani
http://mu.tahani.googlepages.com
http://iranzaminman.blogspot.com
آدرس خانه ام:
50 FRANKLIN HOUSE
TYREEL WAY
WEST HENDON
LONDON
NW9 7QA.
UK
TE: 0044 0 2082022738
MOB: 0044 0 7960999335
Mo.Tahani@googlemail.com
Mo_tahani@yahoo.co.uk