سه‌شنبه، مرداد ۱۵، ۱۳۸۷

رژیم ایران در ایجاد ناامنی در افغانستان نقش موثری دارد

رژیم ایران در ایجاد ناامنی در افغانستان نقش موثری دارد
12:33:35 PM 1387/5/14
افغانستان
افغانستان

روزنامه اراده چاپ كابل نوشت: رژیم ایران در ایجاد ناامنی در افغانستان نقش موثری دارد .
با افزایش حمایتهای تسلیحاتی و لجستیكی این رژیم از مخالفان مسلح، حملات تروریستی در افغانستان افزایش یافته است .
این منبع به نقل از كارشناسان افغانی افزود: سیاست رژیم ایران دو چهره دارد، از یك طرف ادعا می كند كه در حمایت از دولت حامد كرزای فعال است و از سوی دیگر، نیروهای نفوذی را به افغانستان می فرستد، تا در آنجا بی ثباتی به وجود بیاورند و امنیت را به مخاطره بیندازند.