پنجشنبه، شهریور ۰۷، ۱۳۸۷

تهدید رژیم آخوندى برای بستن تنگه هرمز اقدامی خطرناك است

تهدید رژیم آخوندى برای بستن تنگه هرمز اقدامی خطرناك است
11:36:30 AM 1387/6/7
بحرين
بحرين

نخست وزیر بحرین تصریح كرد تهدید رژیم ایران برای بستن تنگه هرمز اقدامی خطرناك است.
شیخ خلیفه بن سلمان آل خلیفه كه اظهاراتش در روزنامه اخبار الخلیج چاپ بحرین درج شده، افزود: اگر تنگه هرمز بسته شود یا در مسیر تردد كشتی ها موانعی ایجاد گردد به كشورهای عرب حوزه خلیج فارس اسیب خواهد رساند.
وی با اشاره به سیاستهای تحریك آمیز رژیم ایران گفت تلاشهای تفرقه افكنانه باید متوقف شوند. در حال حاضر سیاستهایی وجود دارد كه به نفع ملتها از جمله ملتهای منطقه نیست. در نتیجه كشورهای خلیج فارس باید همكاریهای بین خود را برای مقابله با چالش هایی كه با آنها روبرو هستند گسترش دهند.
نخست وزیر بحرین افزود: بی ثباتی منطقه را در معرض خطر قرار می دهد.