سه‌شنبه، مرداد ۱۵، ۱۳۸۷

رژيم ايران تهديدى عليه جامعه جهانى است

رژيم ايران تهديدى عليه جامعه جهانى است
12:33:35 PM 1387/5/14
ليوني
ليوني

وزیر خارجه اسراییل طی مصاحبهیی با تلویزیون سی.ان.ان گفت: روشن است كه (رژیم) ایران به گفتگو توجهی ندارد، و این هم یك پیام روشن به جامعه جهانی است كه باید تحریمهای واقعی و مؤثری علیه این رژیم اعمال كنند. این رژیم ، نه فقط تهدیدی علیه اسراییل، بلكه تهدیدی برای جامعه جهانی است .
تزیپی لیونی افزود: در حالی كه ما مشغول صحبت هستیم، رژیم ایران به كار خود ادامه مى دهد و هرگونه تعلل ازسوی جامعه جهانی از نظر این رژیم به عنوان ضعف تلقی می شود. ما در منطقه یی زندگی میكنیم كه یا باید تهدید را از بین برد، یا به آن پیوست. نباید صبر كنیم تا به نقطه بازگشت ناپذیر برسیم. ما باید همین امروز عمل كنیم و تحریمها را اعمال نماییم. تحریمها زمانی مؤثر خواهند بود كه رژیم ایران و تمامی جهان بدانند كه همه گزینه ها روی میز است.
ریچارد هالبروك (RICHARD HOLBROOKE)، سفیر سابق آمریكا در سازمان ملل متحد نیز گفت: اسرائیل با یك تهدید حیاتی واقعی از جانب رژیم ایران مواجه است. نه فقط تهدید مستقیم رژیم ایران بلكه تهدیدی از جانب حزب الله كه ده ها هزار موشك در اختیار دارد. موشك هایی كه برخی از آنها دوربرد هستند و می توانند به سینا و دمونا (Demona) برسند