دوشنبه، دی ۲۸، ۱۳۸۸

نداى همبستگى ايرانيان آزاده، با قيام سراسرى و مجاهدان اشرف، در كشورهاى مختلف جهان

نداى همبستگى ايرانيان آزاده، با قيام سراسرى و مجاهدان اشرف، در كشورهاى مختلف جهان

تظاهرات حاميان مقاومت در  واشنگتن- آرشيو
تظاهرات حاميان مقاومت در واشنگتن- آرشيو

ايرانيان آزاده و حاميان مقاومت ايران در شهرهاى مختلف جهان با برگزارى تظاهرات مختلفى همبستگى خود را با قيام مردم ايران ابراز كردند و خواستار احقاق حقوق اشرفيان شدند.
اين تظاهرات در شهرهاى پاريس، واشنگتن، لندن، استكهلم، مالمو و يوتوبورى در سوئد، لاهه، كانبرا، كلن، كپنهاك و آرهوس در دانمارك و هم‌چنين در بروكسل برگزار گرديد.