سه‌شنبه، دی ۲۹، ۱۳۸۸

طى مراسمى در شهر مانىآنوكسن فرانسه، «سالن تهران» با حضور خانم مريم رجوى و شهردار اين شهر افتتاح شد

طى مراسمى در شهر مانىآنوكسن فرانسه، «سالن تهران» با حضور خانم مريم رجوى و شهردار اين شهر افتتاح شد

مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت
مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت

روز يكشنبه 27ديماه برابر با 17ژانويه رئيسجمهور برگزيده مقاومت خانم مريم رجوى و آقاى ژان پير مولر شهردارشهر مانى آن وكسن و نايب اول رئيس شوراى استان والدواز فرانسه طى مراسمى سالنى را كه در مقر شهردارى اين شهر براى ارج گزارى قيام و مقاومت ملت ايران به نام سالن تهران نامگذارى شده است افتتاح كردند.
درآغاز اين مراسم كه ساعتهايى قبل از گردهمايى سالانه شهر مانى آن وكسن مناسبت سال جديد ميلادى برگزار شد آقاى شهردار و هم‌چنين معاونان شهردار و اعضاى شوراى شهر از رئيسجمهور برگزيده مقاومت ايران استقبال كردند.

سپس در سالن تهران در مقر شهردارى شهردار سوسياليست شهر مانى آن وكسن و نايب اول رئيس شوراى استان والدواز آقاى ژان پير مولر در جمع معاونان شهردار و هيأت شوراى شهر مانى آن وكسن، دكتر صالح رجوى نماينده شوراى ملى مقاومت ايران در فرانسه و هيأت مقاومت ايران سخنانى بهمناسبت افتتاح سالن تهران ايراد كرد.