پنجشنبه، دی ۲۴، ۱۳۸۸

عفو بينالملل با صدور بيانيهيى از رژيم آخوندى خواست حكم اعدام زندانيان سياسى از جمله 17زندانى كرد و هم‌چنين على صارمى را كه به اتهام ارتباط با مجاهدي

عفو بينالملل خواستار لغو حكم اعدام على صارمى و 17 زندانى سياسى كرد، توسط رژيم آخوندى شد

عفو بينالملل خواستار لغو اعدام زندانيان  سياسي ايران شد
عفو بينالملل خواستار لغو اعدام زندانيان سياسي ايران شد

عفو بينالملل با صدور بيانيهيى از رژيم آخوندى خواست حكم اعدام زندانيان سياسى از جمله 17زندانى كرد و هم‌چنين على صارمى را كه به اتهام ارتباط با مجاهدين به اعدام محكوم شده متوقف كند

در اين بيانيه آمده است:
عفو بينالملل از مقامهاى رژيم ايران مىخواهد اعدام حداقل 17عضو اقليت کرد ايران، از جمله يك زن به نام زينب جلاليان -که پس از محكوميتشان به جرائم سياسى در انتظار اعدام هستند را متوقف كند. اين سازمان بيم دارد که آنها ممكن است در هر لحظه اعدام شوند، بهخصوص پس از اعدام دو كرد ديگر در ايران در ماههاى اخير، كه آخرين آنها فصيح ياسمنى بود كه در 6ژانويه 2010 در خوى اعدام شد.
همه آنها پس از محاکمات غير عادلانه بجرم محاربه اعدام محكوم شدند. برطبق برخى گزارشات تعدادى از آنها در بازداشت شكنجه شده بودند و از دسترسى به وکيل مدافع منع شده بودند.
در ادامه بيانيه عفو بينالملل آمده است: فرد اعدام شده، فصيح ياسمينى در روستاى هندوان نزديكى خوى در ماه فوريه 2008 يا حوالى آن دستگير شده بود. مشخص نيست كه آيا فصيح ياسمينى در اين درگيريها شركت داشه يا خير.
به قرار اطلاع وى جزو تعدادى از روستائيان دستگير شده، از جمله 5 دختر و پدرش حسين ياسمينى و يك مرد ديگر به نام فهيم رضا زاده بود كه گفته مىشود به بازداشتگاه وزارت اطلاعات درخوى برده شدند، جايى كه گفته مىشود فصيح ياسمينى مورد شكنجه قرار گرفته است. خانواده وى بهمدت دو ماه از او بىاطلاع بود.
حسين ياسمينى در حال حاضر محكوميت دو ساله خود را در زندان ميگذراند، در حاليكه فهيم رضا زاده به 15سال زندان در تبعيد محكوم شده است. حكم اعدام فصيح ياسمينى كه توسط دادگاه انقلاب خوى صادر شده بود ظاهرا در شعبه 10 دادگاه استيناف استان آذربايجان غربى ودادگاه عالى مورد تاييد قرار گرفته است و وى بدون در جريان قرار گرفتن وكيلش - كه امرى لازم بر طبق قوانين ايران است - در تاريخ 6ژانويه اعدام شد. جسد وى احتمالا بدليل ممانعت از برگزارى تشيع جنازه و يا مراسم يادبود به خانوادهاش تحويل داده نشده است. عفو بينالملل اين اعدام را محكوم مىكند.
عفو بينالملل افزود:
على صارمى 62ساله در تاريخ 29دسامبر تحت عنوان محاربه به اتهام عضويت در سازمان مجاهدين خلق ايران يك گروه اپوزيسيون مستقر در عراق به مرگ محكوم شد. وى در تاريخ 27سپتامبر 2007 بعد از سخنرانى در گورستان خاوران در مراسم يادبود قتلعام زندانيان سال 1988 دستگير و از آن زمان تاكنون زندانى بوده است. عفو بينالملل در نوامبر 2007 يك بيانه اقدام فورى در مورد وى و شش تن ديگر صادر كرده بود.
وى كه بدون محاكمه ماههاست در زندان اوين در بازداشت بهسر مىبرد، آخرين دادگاهش در تاريخ 16نوامبر در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامى برگزار شد. دو روز بعد از آنكه تظاهرات عاشورا در 27دسامبر 2009 بهطرز خشونت بارى توسط نيروهاى امنيتى سركوب شد، به وى گفته شد كه به مرگ محكوم شده است. على صارمى داراى يك فرزند پسر در سازمان مجاهدين خلق ايران است كه در كمپ اشرف در عراق زندگى مىكند، جايى كه وى او را ديدار كرد. على صارمى 23سال از عمر خود را بهخاطر فعاليتهاى سياسى قبل از انقلاب اسلامى در ايران و بعد از آن در زندانبهسر برده است.
مقامهاى ايران تهديد كردهاند كه تظاهرات كنندگان را به جرم محاربه مورد محاكمه قرار دهند. اين امر بنظر مىرسد با هدف باز داشتن مردم از شركت در تظاهرات بر عليه دولت طراحى شده است.
17نفر از اكرادى كه بهخاطر جرائم سياسى در نوبت مرگ بهسر مىبرند گزارش مىشود كه به‌شرح زير هستند:
1. زينب جلاليان
2. حبيب الله لطيفي
3. شركو معارفى
4. فرهاد وكيلى
5. فرزاد كمانگر
6. على حيدريان
7. حسين خضرى
8. رشيد اخكندى
9. محمد امين آگوشى
10. احمد پولاد خانى
11. سيد سامى حسينى
12. سيد جمال محمدى
13. رستم اركيا
14. مصطفى سليمى
15. انور رستمى
16. حسن طلايى
17. ايرج محمدى